Skončíš, Putine, jako hovno

27.02.2022 00:00

 

Záznam kázání faráře Mikuláše Vymětala z neděle Estomihi - 27. 2. 2022

Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, Ježíš řekl: »Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.«

Otázali se ho: »Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?«

Odpověděl: »Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a 'nastal čas'. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned.«

Tehdy jim řekl: »Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. (...) To vám bude příležitostí k svědectví.«

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.

Lukáš 21,5-11.13

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list