Neděle Invocavit

06.03.2022 00:00
 

Dnešní kázání: Soucit a hřích (Židům 4,14-16)

 

Během týdne 6.-13. března

pondělí v 15:30 hod. - setkání školních dětí
   v modlitebně (Bílkova 963/3)
úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
  v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Pietní akt k uctění památky obětí holocaustu
dnes v 15 hod. v parku pod Kotnovem

Táborský spolek Hadasa a město Tábor zvou v první postní neděli v 15 hodin na Pietní akt »Pamatuj« k uctění památky obětí holocaustu. Setkání začíná v kostele Filipa a Jakuba a pokračuje na starém židovském hřbítově čtením 100 jmen ze seznamu občanů odvlečených v nacistických transportech v roce 1942.

 

Výroční sborové shromáždění
Neděle, 27. března 2022, v 9:30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží výroční sborové shromáždění, 27. března v 9,30 hodin, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme. Upozorňujeme na to, že v tuto neděli zároveň začíná letní čas. Na pořadu tohoto shromáždění budou mj. zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2021, hospodářská zpráva a rozpočet 2022.
 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

13. března - Neděle Reminiscere
   kázání: Římanům 5,1-11
20. března - Neděle Oculi
   kázání: Efezským 5,1-8a
27. března - Neděle Laetare
   s výročním sborovým shromážděním
   kázání: 2. Korintským 1,3-7
3. dubna - Neděle Judica
  s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Židům 5,7-9

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.