Soucit a hřích

06.03.2022 00:00

 

Záznam kázání z neděle Invocavit - 6. 3. 2022

Protože máme mocného velekněze,
který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího,
držme se toho, co vyznáváme.

Nemáme přece velekněze,
který by nedokázal soucítit s našimi slabostmi;
vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my,
ale nedopustil se hříchu.

Přistupme tedy s jistotou k trůnu milosti,
abychom došli milosrdenství
a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Židům 4,14-16

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list