Neděle Reminiscere

13.03.2022 00:00
 

Dnešní kázání: Můžeme být pyšní (Římanům 5,1-11)

 

Během týdne 13.-19 března

úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
  v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Ekumenická křížová cesta
pátek 1. dubna v 17 hodin v Klokotech

V pátek 1. dubna zveme na ekumenickou křížovou cestu do areálu kostela v Klokotech. Se čtením biblických textů, zpěvem a modlitbami budeme sledovat zastavení Ježíšovy pašije. Sejdeme se v 17 hodin před vchodem do areálu.

 

Krabice od srdce: Sbírka pro děti z Ukrajiny 18. - 20. 3. 2022
před Hypermarktem Albert Tábor, Chýnovská 3049

Diakonie ČCE ve spolupráci s TV Nova vyhlašuje mimořádnou sbírku Krabice od srdce na pomoc dětem, přicházejícím z Ukrajiny. Válečný konflikt na Ukrajině způsobil, že desítky tisíc lidí, především žen a dětí, musely ze dne na den opustit své domy a utéct do okolních zemích. Jejich první zastávkou v Česku jsou Kontaktní asistenční centra. Z asistenčních center máme zprávy, že chybí jednorázové vybavení, ale také rozptýlení pro děti různého věku, které jim pomůže překonat dlouhé chvíle.

Pomozte udělat radost dětem, které utekly před válkou. Každou krabici budeme kontrolovat, proto vás prosíme, nebalte ji, nalepte na ni však štítek s věkem a pohlavím dítěte, pro které je určená. Pak už jen stačí krabici donést od 18. do 20. března na sběrné místo, a to vždy od 9:00 do 18:00. V Táboře se nachází sběrné místo před Hypermarktem Albert Tábor, Chýnovská 3049.

Přijďte pomáhat na stánky Krabice od srdce: Také hledáme dobrovolníky, kteří nám pomohou na sběrných místech přebírat krabice od dárců. Pokud máte čas a chuť, budeme rádi za vaši pomoc. Přihlásit se můžete přes formulář na webu moje.diakonie.cz. Pokud se chcete ke sbírce na něco zeptat, od pondělí 14. 3. je obsazena infolinka na čísle 731417203 (každý den od 8:00 do 22:00).

 

Humanitární sbírka na pomoc Ukrajině

Dnešní bohoslužebná sbírka  určená na pomoc Ukrajině prostřednictvím Diakonie ČCE. Výtěžek sbírky pomůže lidem, které zasáhla ruská okupace Ukrajiny. Peníze se použivají jak na přímou pomoc na Ukrajině, tak pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v České republice.

Diakonie naší církve má v Kyjevě dvě partnerské organizace: Otcův dům se stará o osiřelé děti a organizace Dům milosrdenství  pomáhá lidem bez domova přímo v Kyjevě. Kromě toho Diakonie vypravuje humanitární pomoc pro organizaci Blago do Užgorodu. Partnerské organizace Diakonie potřebují pomoci při zajištění bezpečnosti vlastních klientů a také na podporu lidí, kteří v důsledku konfliktu příjdou o střechu nad hlavou. Vytvářejí zásobu léků, trvanlivých potravin, spacáků a dalších potřeb. Evakuují do bezpečí děti a ženy.

Diakonie začala na Ukrajině pomáhat již v roce 2014 po ruské anexi Krymu. Poskytovala finanční pomoc partnerským sborům a organizacím pro lidi zasažené ozbrojeným konfliktem. Organizovala také humanitární konvoje s oblečením, přikrývkami a nádobím pro vnitřně vysídlené rodiny.

Více informací o této sbírce najdete na webové stránce Diakonie: www.diakoniespolu.cz

 

Výroční sborové shromáždění
Neděle, 27. března 2022, v 9:30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží výroční sborové shromáždění, 27. března v 9,30 hodin, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme. Upozorňujeme na to, že v tuto neděli zároveň začíná letní čas. Na pořadu tohoto shromáždění budou mj. zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2021, hospodářská zpráva a rozpočet 2022.
 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

20. března - Neděle Oculi
   kázání: Efezským 5,1-8a
27. března - Neděle Laetare
   s výročním sborovým shromážděním
   kázání: 2. Korintským 1,3-7
3. dubna - Neděle Judica
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Židům 5,7-9
10. dubna - Květná neděle
   kázání: Filipským 2,5-11
14. dubna, 18 hod. - Zelený čtvrtek
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Korintským 11,23-26
15. dubna, 15 hod. - Velký pátek
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 2. Korintským 5,14b-19-21
17. dubna - Boží hod velikonoční
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Korintským 15,1-11
18. dubna - Velikonoční pondělí
   Rodinná bohoslužba pro velké a malé
   s představením velikonočního divadla

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.