Neděle Laetare

27.03.2022 00:00
 

Dnešní kázání: Evangelium v akci (2. Korintským 1,3-7)

 

Během týdne 27. března - 2. dubna

úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
  v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)
sobota ve 14 hod. - zkouška velikonočního divadla
 v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Ekumenická křížová cesta
pátek 1. dubna v 17 hodin v Klokotech

V pátek 1. dubna zveme na ekumenickou křížovou cestu do areálu kostela v Klokotech. Se čtením biblických textů, zpěvem a modlitbami budeme sledovat zastavení Ježíšovy pašije. Sejdeme se v 17 hodin před vchodem do areálu.

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

3. dubna - Neděle Judica
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Židům 5,7-9
10. dubna - Květná neděle
   kázání: Filipským 2,5-11
14. dubna, 18 hod. - Zelený čtvrtek
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Korintským 11,23-26
15. dubna, 15 hod. - Velký pátek
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 2. Korintským 5,14b-19-21
17. dubna - Boží hod velikonoční
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Korintským 15,1-11
18. dubna - Velikonoční pondělí
   Rodinná bohoslužba pro velké a malé
   s představením velikonočního divadla

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.