Evangelium v akci

27.03.2022 00:00

 

Záznam kázání z neděle Laetare - 27. 3. 2022

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení,
který nás povzbuzuje v každém našem soužení,
abychom i my mohli povzbuzovat ty,
kteří jsou v jakémkoli soužení,
tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás.

Neboť jako se na nás rozhojňují Kristova utrpení,
tak se skrze Krista rozhojňuje i naše povzbuzení.

Jsme-li tedy v soužení, je to k vašemu povzbuzení a záchraně;
jsme-li povzbuzováni, je to k vašemu povzbuzení,
které se projevuje ve vytrvalém snášení
týchž utrpení, jež snášíme i my.

Naše naděje, pokud jde o vás, je pevná;
víme, že jako jste účastni utrpení, tak i povzbuzení.

2. Korintským 1,3-7
 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list