Neděle Judica

03.04.2022 00:00
 

Dnešní kázání: Getsemany (Židům 5,7-9)

 

Během týdne 3.-9. dubna

pondělí v 15:30 hod. - setkání školních dětí
v modlitebně (Bílkova 963/3)
úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
 v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)
úterý v 19:30 hod. - zasedání staršovstva
sobota ve 14 hod. - zkouška velikonočního divadla
v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

 

Novou divadelní hru s titulem »Strážci u hrobu« představí děti sboru v rámci rodinné bohoslužby na velikonoční pondělí v Masarykově domově. Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění.

Plakát

 

 

 

 

Velikonoční vigilie: sobota, 16. dubna, od 19 hod.
v kostele sv. Filipa a Jakuba pod Kotnovem

Bratři a sestry ze Starokatolické církve zvou na velikonoční bohoslužbu již v předvečer Velikonoc. Vigilie Vzkříšení je zvláštní bohoslužba na zahájení Velikonoc, která navazuje na starou křesťanskou tradici. Zpěvem, modlitbou, připomínkou křestního slibu a rozjímáním nad biblickými texty si církev připomíná Boží dílo od založení světa až do jeho vykoupení, aby znovu prožívala děje této Veliké noci, která prolomí moc smrti a hříchu.

Zváni jsou křesťané všech denominací. Stůl Páně je ve Starokatolické církvi otevřený i evangelíkům. Bohoslužba začíná v sobotu večer ve 19 hodin před kostelem sv. Filipa a Jakuba v Parku pod Kotnovem žehnáním velikonočního ohně, který připomíná vítězství Krista nad Zlem a smrtí. Poté bude bohoslužba velikonoční vigilie pokračovat v kostele. Je potřeba se dobře obléci, protože na začátku jara bývá v kostelech ještě chladněji.

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

10. dubna - Květná neděle
   kázání: Filipským 2,5-11
14. dubna, 18 hod. - Zelený čtvrtek
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Korintským 11,23-26
15. dubna, 15 hod. - Velký pátek
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 2. Korintským 5,14b-19-21
17. dubna - Boží hod velikonoční
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Korintským 15,1-11
18. dubna - Velikonoční pondělí
   Rodinná bohoslužba pro velké a malé
   s představením divadelní hry "Strážci u hrobu"

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.