Getsemany

03.04.2022 00:00

 

Záznam kázání z neděle Judica - 3. 4. 2022

Ježíš ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti, a byl vyslyšen pro svou bohabojnost.

Ačkoli to byl Syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. I dosáhl dokonalosti a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany.

Židům 5,7-9

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list