Květná neděle

10.04.2022 00:00
 

Dnešní kázání: Náš příběh (Filipským 2,5-11)

 

Během týdne 10.-16. dubna

úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
 v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)
čtvrtek v 18 hod. bohoslužba na Zelený čtvrtek
pátek v 15 hod. bohoslužba na Velký pátek
sobota ve 14 hod. - zkouška velikonočního divadla
 v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Církevní mateřská škola Rybička:
Velikonoční jarmark v úterý

Po dlouhé době otevírá školka našeho sboru zase své dveře. Církevní mateřská škola Rybička zve rodiče stejně jako členy sboru na tradiční velikonoční jarmark, na které se budou prodávat výrobky, které děti v posledních týdnech tvořili. Svou velikonoční ozdobu si můžete pořídit v úterý 12. dubna od 15.30 hodin v Příběnické ulici.

 

 

Novou divadelní hru s titulem »Strážci u hrobu« představí děti sboru v rámci rodinné bohoslužby na velikonoční pondělí v Masarykově domově. Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění.

Plakát

 

 

 

 

Velikonoční vigilie: sobota, 16. dubna, od 19 hod.
v kostele sv. Filipa a Jakuba pod Kotnovem

Bratři a sestry ze Starokatolické církve zvou na velikonoční bohoslužbu již v předvečer Velikonoc. Vigilie Vzkříšení je zvláštní bohoslužba na zahájení Velikonoc, která navazuje na starou křesťanskou tradici. Zpěvem, modlitbou, připomínkou křestního slibu a rozjímáním nad biblickými texty si církev připomíná Boží dílo od založení světa až do jeho vykoupení, aby znovu prožívala děje této Veliké noci, která prolomí moc smrti a hříchu.

Zváni jsou křesťané všech denominací. Stůl Páně je ve Starokatolické církvi otevřený i evangelíkům. Bohoslužba začíná v sobotu večer ve 19 hodin před kostelem sv. Filipa a Jakuba v Parku pod Kotnovem žehnáním velikonočního ohně, který připomíná vítězství Krista nad Zlem a smrtí. Poté bude bohoslužba velikonoční vigilie pokračovat v kostele. Je potřeba se dobře obléci, protože na začátku jara bývá v kostelech ještě chladněji.

 

Koncert na podporu ukrajinských uprchlíků
Velikonoční pondělí v 16 hodin ve sboru CČSH

Na Velikonoční pondělí zve Sbor Božích bojovníků Církve československé husitské na velikonoční koncert s Pěveckým spolkem Hlahol Tábor. Výnosy s dobrovolného vstupného budou se věnovat na podporu matek s dětmi z Ukrajiny, které jsou současně ubytovány v prostorách sboru.

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

14. dubna, 18 hod. - Zelený čtvrtek
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Korintským 11,23-26
15. dubna, 15 hod. - Velký pátek
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 2. Korintským 5,14b-19-21
17. dubna - Boží hod velikonoční
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Korintským 15,1-11
18. dubna - Velikonoční pondělí
   Rodinná bohoslužba pro velké a malé
   s představením divadelní hry "Strážci u hrobu"

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.