Náš příběh

10.04.2022 00:00

 

Záznam kázání z Květné neděle - 10. 4. 2022

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:

Způsobem bytí byl roven Bohu,
a přece na své rovnosti nelpěl,
nýbrž sám sebe zmařil,
vzal na sebe způsob otroka,
stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka se ponížil,
stal se poslušným až k smrti
(a to smrti na kříži).

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše
a dal mu jméno nad každé jméno,
aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno
- na nebi, na zemi i pod zemi -
a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:
»Ježíš Kristus jest Pán.«

Filipským 2,5-11

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list