Tradice u stolu

14.04.2022 00:00

 

Záznam kázání ze Zeleného čtvrtka - 14. 4. 2022

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také předal:

že Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazován,
vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej
a řekl: »Toto je mé tělo, které se za vás láme.
Toto čiňte na mou památku.«
Stejně vzal po večeři i kalich
a řekl: »Tento kalich je nová smlouva v mé krvi;
toto čiňte, kdykoliv byste pili, na mou památku.«

Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili kalich,
zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

1. Korintským 11,23-26

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list