Dejte se smířit

15.04.2022 00:00

 

Záznam kázání z Velkého pátku - 15. 4. 2022

Vždyť Bůh byl v Kristu, když se sebou smiřoval svět. Nepočítal lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, za nás učinil hříchem, abychom se my stali Boží spravedlností v něm.

2. Korintským 5,19-21

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list