Zemřel - byl pohřben - zjevil se

17.04.2022 00:00

 

Záznam kázání na Boží Hod velikonoční - 17. 4. 2022

Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte a skrze něž jste i zachraňováni, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - ledaže byste uvěřili nadarmo.

Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal,

že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem,
byl pohřben
a třetího dne byl vzkříšen podle Písem,
zjevil se Kéfovi a potom Dvanácti.
Dále se zjevil více než pěti stům bratří najednou;
  většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli.
Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům.

Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně. Neboť já jsem nejmenší z apoštolů; nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná, vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní - nikoli já, nýbrž Boží milost, která byla se mnou.

Ať už tedy já, nebo oni - takto hlásáme a tak jste uvěřili.

1. Korintským 15,1-11

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list