Neděle Quasimodogeniti

24.04.2022 00:00
 

Dnešní kázání: Nově narozeni (1. Petrova 1,3-9)

 

Během týdne 24.-30. dubna

pondělí v 15:30 hod. - setkání školních dětí
  v modlitebně (Bílkova 963/3)
úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
  v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)
sobota v 8.45 hod. - výlet s dětmi do Bechyně
  (sraz před vlakovým nádražím)

 

Sv. Florián

Výlet s dětmi do Bechyně
Sobota 30. dubna, 9-17 hod.

Zveme děti od 3 do 12 let na celodenní výlet. Na programu je procházka nad propastí, setkání se svatým Floriánem, návštěva hasičského muzea, objevení starého kostela sv. Michala. Sejdeme se v sobotu v 8.45 hodin před budovou vlakového nádraží v Táboře. Vrátíme se vlakem v 16.50 hodin. S sebou jídlo na celý den a pohodlné oblečení. Jízdné a vstupné dětem hradí farní sbor.

Prosíme, potvrďte účast:
Christof Lange, telefon 770 679 912
tabor@evangnet.cz

 

Plakát ke stažení

 

Sborový výlet do Jihlavy
Neděle 15. května po bohoslužbě

V neděli 15. května zveme všechny členy a přátele sboru na výlet do Jihlavy. Prosíme, potvrďte svoji účast a řekněte nám, kolik budete potřebovat míst v autě, případně kolik míst byste mohli jiným nabídnout: Telefon: 770 679 912, e-mail: tabor@evangnet.cz

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

1. května - Neděle Misericordias Domini
   kázání: 1. Petrova 2,21b-25
8. května - Neděle Jubilate
   kázání: 1 Janova 5,1-4
15. května - Neděle Cantate
   kázání: Šimon Fojtů
22. května - Neděle Rogate
   kázání: 1. Timoteovi 2,1-6a
26. května, 18 hod. - Nanebevstoupení Páně
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Skutky apoštolů 1,3-11
29. května - Neděle Exaudi
   kázání: Efezským 3,14-21
5. června - Svatodušní neděle s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Skutky apoštolů 2,1-18
12. června - Trojiční neděle s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Římanům 11,33-36
19. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: 1 Janova 4,16-21
26. června| - Závěr školního roku
   Rodinná bohoslužba se zahradní slavností
3. července - 3. neděle po Trojici s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Timoteovi 1,12-17

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.