Neděle Cantate

15.05.2022 00:00
 

Během týdne 15.-21. května

pondělí v 15:30 hod. - setkání školních dětí
  v modlitebně (Bílkova 963/3)
úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
  v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Výstava o Františku Bílkovi v Husitském muzeu
Vernisáž pátek 20. května v 18 hodin

Při příležitosti 150. narozenin Františka Bílka, který svou tvorbou zanechal stopy i v našem farním sboru, pořádá Husitské muzeum v Táboře letos rozsáhlou vystavu věnovanou vyznamnému socháři a architektovi. Pod názvem »František Bílek (1872-1941) - umělec, mystik, vizionář« budou k vidění plastiky, grafiky, kresby ze sbírky muzea a kromě toho - zapůjčeno z našeho sboru - i velké sadrové modely reliefů »Boží bojovníci« a »Husitské ženy«, které František Bílek vytvořil na projektovanou přistavbu k Masarykovu domovu. Vystava proběhne od konce května do října v Galerii Ambit (Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44) a bude otevřena každý den kromě pondělí 10-12 a 12.30-17 hod. Všechny členy a přátele našeho sboru také zveme na vernisáž v pátek 20. května v 18 hodin.

 

Vycházka: Okupace v Táboře 1942
Sobota 21. května od 14 hod., Písecké rozcesty

Husitské muzeum v Táboře zve v rámci cyklu sobotních vlastivědných vycházek v sobotu 21. 5. na téma »Okupace v Táboře 1942«. Výprava začíná v 14 hod. před budovou Krajského soudu (Písecké rozcesty).


Přednáška: Náboženská tvář Ukrajiny
Úterý 24. května v 17:30 hod., Stará táborská radnice

V úterý 24. května zvou Husitské muzeum v Táboře a Česká křesťanská akademie v Táboře na přednášku Prokopa Jandy »Náboženská tvář Ukrajiny« do gotického sálu Staré táborské radnice (Žižkovo náměstí 1). Vstup je zdarma.

 

Návštěva z partnerského sboru
Neděle 29. května

Po dlouhé COVIDové výluce se dočkáme v neděli 29. května zase návštěvu našeho partnerského sboru ve Freyungu (Bavorsko). Spolu budeme slavit česko-německou bohoslužbu a navazuje pohoštění. Další program bude ve znamení 150. narozenin Františka Bílka s prohlídkou Husova pomníku, Masarykova domova a aktuální výstavy Husitského muzea. Pokud zbude čas, završí program exkurze do Chýnova.

 

Noc kostelů: »Jákob - padouch nebo hrdina?«
Pátek 10. června od 16 hod. v Masarykově domově

Při přiležitosti »Noci kostelů« zase otevíráme dveře zájemcům ze všech generací. Letos nás bude inspirovat biblický příběh o Jákobově podrazu vůči bratru Ezauovi, kterým získal pro sebe Boží požehnání (Genesis 25-27). Budeme si klást otázku, zda učel světí prostředky, a seznámíme se ve filmové podobě s významným románem německého autora Jurek Becker »Jakub lhář«. Během celého večera nabízíme návštěvníkům čočkovou polévku, kávu a čaje.

16.00 hod.     Ukradené požehání (program pro děti)

Jak Jákob ukradl svému bratr Ezau požehnání; hry a zábava v sále i na zahradě; kouzelné triky a čočková polévka.

20.30 hod.     ČCE a Masarykův domov v Táboře

Prezentace evangelického sboru v minulosti a současnosti

21.00 hod.     Jákob - padouch nebo hrdina?

Biblický podnět a rozhovor o otázce, zda učel světí prostředky

21.30 hod.     František Bílek (1871-1942)

O vztahu velkého architekta a socháře s táborským sborem ČCE

22.00 hod.     Promítání filmu »Jakub lhář« (NDR/ČSSR 1974)

24.00 hod. Modlitba a požehnání

Během celého večera nabízíme návštěvníkům čočkovou polévku, kávu a čaje.


Zahradní slavnost na závěr školního roku
Neděle 26. června v Masarykově domově

Na závěr školního roku zveme všechny členy a přátele našeho sboru na letní slavnost do Masarykova domova (Smetanova 1284). Začíná v 9,30 hod. bohoslužbou pro velké a malé, navazuje pohoštění a program pro děti na zahradě.
 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

22. května - Neděle Rogate
   kázání: 1. Timoteovi 2,1-6a
26. května, 18 hod. - Nanebevstoupení Páně
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Skutky apoštolů 1,3-11
29. května - Neděle Exaudi
   kázání: Thomas Weinmair, Freyung (Německo)
5. června - Svatodušní neděle s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Skutky apoštolů 2,1-18
12. června - Trojiční neděle s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Římanům 11,33-36
19. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: 1 Janova 4,16-21
26. června| - Závěr školního roku
   Rodinná bohoslužba se zahradní slavností
3. července - 3. neděle po Trojici s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Timoteovi 1,12-17

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.