Modlitba za všechny

22.05.2022 00:00

 

Záznam kázání z neděle Rogate - 22. 5. 2022

Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.

Je totiž jeden Bůh,
jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi,
člověk Kristus Ježíš,
který dal sám sebe jako výkupné za všechny

1. Timoteovi 2,1-6a

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list