1. neděle po Trojici

19.06.2022 00:00
 

Dnešní kázání: Bůh je láska (1. Janova 4,16b-21)

 

Během týdne 19.-25. června

pondělí v 15.30 hod. - setkání školních dětí
v modlitebně (Bílkova 963/3)
úterý v 19.30 hod. - zasedání staršovstva

 

»Ucho, oko, ruka, nos«
Letní slavnost v Masarykově domově
Neděle 26. června od 9.30 hod.

Na závěr školního roku zveme všechny členy a přátele našeho sboru na letní slavnost do Masarykova domova (Smetanova 1284). Letos budou s námi ucho, oko, ruka, nos a řada jiných částí lidského těla. Začíná v 9,30 hod. bohoslužbou pro velké a malé, navazuje pohoštění a hry pro děti na zahradě.

Plakát

 

Brána - festival křesťanské kultury
Sobota 25. 6. 14-20 hod. na zahradě Církve bratrské

Církev Bratrská v Táboře zve na druhý ročník festivalu křesťanské kultury s názvem Brána. Akce se uskuteční v sobotu 25. června od 14 hod. na zahradě Církve bratrské (Bechyňská 1636/2). Záměrem je představit široké veřejnosti křesťanské umělce a Církev bratrskou v Táboře jako místo, kde je společenství otevřené vůči svému okolí. Vystupují: Divadlo Víti Marčíka s představením Bajaja, Divadlo Kalupína s představením Kramářská nůše, hudebník Slávek Klecandr a hudební skupina Katka Šarközi & Band. Na akci bude občerstvení. Dobrovolné vstupné je určeno na Evangelikální teologický seminář, vyšší odbornou školu teologického a sociálního zaměření v Praze.

 

Ekumenická bohoslužba na Kozím Hrádku
Středa 6. července v 10 hodin

Na společnou bohoslužbu k 607. výročí upálení mistra Jana Husa zvou táborské křesťanské církve ve spolupráci s městy Tábor a Sezimovo Ústí. Kázáním bude letos sloužit synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný.

Plakát

 

Výstava o Františku Bílkovi v Husitském muzeu
Galerii Ambit (nám. Mikuláše z Husi 44)

Při příležitosti 150. narozenin Františka Bílka, který svou tvorbou zanechal stopy i v našem farním sboru, pořádá Husitské muzeum v Táboře letos rozsáhlou vystavu věnovanou vyznamnému socháři a architektovi. Pod názvem »František Bílek (1872-1941) - umělec, mystik, vizionář« budou k vidění plastiky, grafiky, kresby ze sbírky muzea a kromě toho - zapůjčeno z našeho sboru - i velké sadrové modely reliefů »Boží bojovníci« a »Husitské ženy«, které František Bílek vytvořil na projektovanou přistavbu k Masarykovu domovu. Vystava proběhne od konce května do října v Galerii Ambit (Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44) a bude otevřena každý den kromě pondělí 10-12 a 12.30-17 hod. Katalog k výstavě lze koupit také v našem sboru za 90 Kč.

https://www.husitskemuzeum.cz/frantisek-bilek-18721-1941-umelec-mystik-vizionar/

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

26. června - Závěr školního roku
   Rodinná bohoslužba se zahradní slavností
3. července - 3. neděle po Trojici s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Timoteovi 1,12-17

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.