Bůh je láska

19.06.2022 00:00

 

Záznam kázání z 1. neděle po Trojici - 19. 6. 2022

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

My milujeme, neboť on první miloval nás. Řekne-li někdo: »Miluji Boha«, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra.

1 Janova 4,16b-21

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list