Co vlastně hledáme?

17.07.2022 00:00

 

Záznam kázání z 5. neděle po Trojici - 17. 7. 2022

Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. Je napsáno: »Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.« Kde je moudrý? Kde je učitel Zákona? Kde je řečník tohoto věku?

Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznovstvím? Neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří.

Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost, my však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, pohanům bláznovství, ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista ─ Boží moc a Boží moudrost.

Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé, a co je u Boha slabé, to je silnější než lidé.
1. Korintským 1,18-25

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list