Odkud pochází světlo

07.08.2022 00:00

 

Záznam kázání z 8. neděle po Trojici - 7. 8. 2022

Pán vás učinil světlem. Zijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu.

Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo.

Proto je řečeno:

Probuď se, kdo spíš,
vstaň z mrtvých,
a zazáří ti Kristus.

Efezským 5,8b-14

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list