11. neděle po Trojici

28.08.2022 00:00
 

Dnešní kázání: Spolu s Kristem (Efezským 2,4-10)

 

7 x 70 ₌ ?
Rodinná bohoslužba k zahájení školního roku
4. září v Masarykově domově

V první záříovou neděli zveme zase velké i malé na rodinnou bohoslužbu do sálu Masarykova domova (Smetanova 1284). Na zahájení nového školního roku budeme řešit (nejen) matematickou úlohu. Vy jistě víte, kolik je 7 x 70, nebo ne? Po bohoslužbě navazuje malé pohoštění.

Plakát ke stažení

 

Sborové shromáždění
Neděle 25. září v 9,30 hod.

Na sborové shromáždění zveme všechny členy a přátele táborského sboru ČCE v neděli 25. září od 9,30 hod. Na programu budou ty body, které sborové shromáždění na jaře nemohlo projednat:

- Hospodářská zpráva a revizní zpráva  za rok 2021
- Rozpočet na rok 2022 (návrh je vyvěšen na nástěnce v předsíni modlitebny, Bílkova 963/3 )

Seznam členů s hlasovacím právem je k nahlednutí v předsíni modlitebny na nástěnce. Prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali, zda jsou vedeni v této evidenci. Upozorňujeme, že sborové shromáždění je usnášeníschopné za jakéhokoliv počtu přítomných členů sboru.

 

Výstava o Františku Bílkovi v Husitském muzeu
Galerii Ambit (nám. Mikuláše z Husi 44)

Při příležitosti 150. narozenin Františka Bílka, který svou tvorbou zanechal stopy i v našem farním sboru, pořádá Husitské muzeum v Táboře letos rozsáhlou vystavu věnovanou vyznamnému socháři a architektovi. Pod názvem »František Bílek (1872-1941) - umělec, mystik, vizionář« budou k vidění plastiky, grafiky, kresby ze sbírky muzea a kromě toho - zapůjčeno z našeho sboru - i velké sadrové modely reliefů »Boží bojovníci« a »Husitské ženy«, které František Bílek vytvořil na projektovanou přistavbu k Masarykovu domovu. Vystava proběhne od konce května do října v Galerii Ambit (Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44) a bude otevřena každý den kromě pondělí 10-12 a 12.30-17 hod. Katalog k výstavě lze koupit také v našem sboru za 90 Kč.

https://www.husitskemuzeum.cz/frantisek-bilek-18721-1941-umelec-mystik-vizionar/

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

11. září - 13. neděle po Trojici
   kázání: Skutky apoštolů 6,1-7
18. září - 14. neděle po Trojici
   kázání: Nehemjáš 7,72b; 8,1-2.5-6.9-12
25. září - 15. neděle po Trojici
   se sborovým shromážděním
   kázání: 1. Petrova 5,5c-11
2. října - Díkůvzdání za úrodu (VP)
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově, Smetanova 1284
9. října - 17. neděle po Trojici
   kázání: Římanům 10,9-17
16. října - 18. neděle po Trojici
   kázání: Marek 12,28-34
23. října - 19. neděle po Trojici
   kázání: Efezským 4,22-32
30. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: 1. Tesalonickým 4,1-8
6. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku (VP)
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Římanům 14,7-9
13. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: Matouš 25,31-46
20. listopadu - Památka zesnulých
   kázání: Zjevení 21,1-7

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.