13. neděle po Trojici

11.09.2022 00:00
 

Dnešní kázání: Jáhenská jednota (Skutky apoštolů 6,1-7)

 

Sborové shromáždění
Neděle 25. září v 9,30 hod.

Na sborové shromáždění zveme všechny členy a přátele táborského sboru ČCE v neděli 25. září od 9,30 hod. Na programu budou ty body, které sborové shromáždění na jaře nemohlo projednat:

- Hospodářská zpráva a revizní zpráva  za rok 2021
- Rozpočet na rok 2022 (návrh je vyvěšen na nástěnce v předsíni modlitebny, Bílkova 963/3 )

Seznam členů s hlasovacím právem je k nahlednutí v předsíni modlitebny na nástěnce. Prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali, zda jsou vedeni v této evidenci. Upozorňujeme, že sborové shromáždění je usnášeníschopné za jakéhokoliv počtu přítomných členů sboru.

 

Konference obnovy, vnitřní proměny a uzdravení s Tony Kalmovou
23.-25. září 2022 ve sboru CB, Bechyňská 1636

O víkendu 23.-25. září zve táborský sbor Církve bratrské na konferenci obnovy, vnitřní proměny a uzdravení s velmi zajímavými hosty z Holandska. Terapeutka a pastorální psycholožka Tony Kalmová a pastorační poradce v oblasti řešení konfliktů Eddy de Pender od roku 2007 pravidelně v České republice přednáší a učí lidi v pastýřské péči. Konference nese název »Jak Ježíšova láska uzdravuje naše zranění a vztahy« a začíná v pátek v 18 hod. v modlitebně, Bechyňská 1636. Konference se hodí nejen pro křesťany, ale i pro lidi na cestě.

Plakát s podrobným programem konference

 

Výstava o Františku Bílkovi v Husitském muzeu
Galerii Ambit (nám. Mikuláše z Husi 44)

Při příležitosti 150. narozenin Františka Bílka, který svou tvorbou zanechal stopy i v našem farním sboru, pořádá Husitské muzeum v Táboře letos rozsáhlou vystavu věnovanou vyznamnému socháři a architektovi. Pod názvem »František Bílek (1872-1941) - umělec, mystik, vizionář« budou k vidění plastiky, grafiky, kresby ze sbírky muzea a kromě toho - zapůjčeno z našeho sboru - i velké sadrové modely reliefů »Boží bojovníci« a »Husitské ženy«, které František Bílek vytvořil na projektovanou přistavbu k Masarykovu domovu. Vystava proběhne od konce května do října v Galerii Ambit (Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44) a bude otevřena každý den kromě pondělí 10-12 a 12.30-17 hod. Katalog k výstavě lze koupit také v našem sboru za 90 Kč.

https://www.husitskemuzeum.cz/frantisek-bilek-18721-1941-umelec-mystik-vizionar/

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně (VP) a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

18. září - 14. neděle po Trojici
   kázání: Nehemjáš 7,72b; 8,1-2.5-6.9-12
25. září - 15. neděle po Trojici
   se sborovým shromážděním
   kázání: 1. Petrova 5,5c-11
2. října - Díkůvzdání za úrodu (VP)
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově, Smetanova 1284
9. října - 17. neděle po Trojici
   kázání: Římanům 10,9-17
16. října - 18. neděle po Trojici
   kázání: Marek 12,28-34
23. října - 19. neděle po Trojici
   kázání: Efezským 4,22-32
30. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: 1. Tesalonickým 4,1-8
6. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku (VP)
    kázání: Římanům 14,7-9
13. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: Matouš 25,31-46
20. listopadu - Památka zesnulých
   kázání: Zjevení 21,1-7

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.