15. neděle po Trojici

25.09.2022 00:00
 

Dnešní kázání: S pokorou čelit protivníku? (1. Petrova 5,5c-11)

Během týdne

Úterý v 16 hod. - setkání dětí
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

Výlet s dětmi do Písku
Sobota 15. října

V sobotu 15. října vyrazíme na další výlet s dětmi, tentokrát do Sladovny v Písku. Sejdeme se v 8.45 hodin před vlakovým nádražím. Návrat bude kolem 17 hodin. I rodiče se mohou připojit. Cestu a vstupné na děti hradí farní sbor. Prosíme, potvrďte svoji účast, abychom věděli, kolik nás bude: Christof Lange, telefon: 770 679 912, mail: tabor@evangnet.cz

»Čeho třeba Bůh nám dá«
Rodinná bohoslužba na neděli Díkuvzdání
2. října v 9:30 hod. v Masarykově domově

Na slavnost Díkuvzdání zveme na bohoslužbu pro všechny  generace do sáu Masarykova domova, Smetanova 1284.  Kdo chce, může přívezt plody ze zahrady nebo i potraviny  z obchodů. Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění.

Plakát ke stažení

 

Výstava o Františku Bílkovi v Husitském muzeu
Galerii Ambit (nám. Mikuláše z Husi 44)

Při příležitosti 150. narozenin Františka Bílka, který svou tvorbou zanechal stopy i v našem farním sboru, pořádá Husitské muzeum v Táboře letos rozsáhlou vystavu věnovanou vyznamnému socháři a architektovi. Pod názvem »František Bílek (1872-1941) - umělec, mystik, vizionář« budou k vidění plastiky, grafiky, kresby ze sbírky muzea a kromě toho - zapůjčeno z našeho sboru - i velké sadrové modely reliefů »Boží bojovníci« a »Husitské ženy«, které František Bílek vytvořil na projektovanou přistavbu k Masarykovu domovu. Vystava proběhne od konce května do října v Galerii Ambit (Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44) a bude otevřena každý den kromě pondělí 10-12 a 12.30-17 hod. Katalog k výstavě lze koupit také v našem sboru za 90 Kč.

https://www.husitskemuzeum.cz/frantisek-bilek-18721-1941-umelec-mystik-vizionar/

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně (VP) a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

2. října - Díkůvzdání za úrodu (VP)
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově, Smetanova 1284
9. října - 17. neděle po Trojici
   kázání: Římanům 10,9-17
16. října - 18. neděle po Trojici
   kázání: Marek 12,28-34
23. října - 19. neděle po Trojici
   kázání: Efezským 4,22-32
30. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: 1. Tesalonickým 4,1-8
6. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku (VP)
    kázání: Římanům 14,7-9
13. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: Matouš 25,31-46
20. listopadu - Památka zesnulých
   kázání: Zjevení 21,1-7

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.