S pokorou čelit protivníku?

25.09.2022 00:00

 

Záznam kázání z 15. neděle po Trojici - 25. 9. 2022

»Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost«. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Všechnu »svou starost vložte na něj«, neboť mu na vás záleží.

Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako »lev řvoucí« a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků! Amen.

1. Petrova 5,5c-11

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list