17. neděle po Trojici

09.10.2022 00:00
 

Během týdne

Úterý v 16 hod. - setkání dětí
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Výlet s dětmi do Písku
Sobota 15. října 9-17 hod.

V sobotu 15. října vyrazíme na další výlet s dětmi, tentokrát do Sladovny v Písku. Sejdeme se v 8.45 hodin před vlakovým nádražím. Návrat bude kolem 17 hodin. I rodiče se mohou připojit. Cestu a vstupné na děti hradí farní sbor. Prosíme, potvrďte svoji účast, abychom věděli, kolik nás bude: Christof Lange, telefon: 770 679 912, mail: tabor@evangnet.cz

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně (VP) a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

16. října - 18. neděle po Trojici
   kázání: Marek 12,28-34
23. října - 19. neděle po Trojici
   kázání: Efezským 4,22-32
30. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: 1. Tesalonickým 4,1-8
6. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku (VP)
    kázání: Římanům 14,7-9
13. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: Matouš 25,31-46
20. listopadu - Památka zesnulých
   kázání: Zjevení 21,1-7

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.