20. neděle po Trojici

30.10.2022 00:00
 

Během týdne

Úterý v 16 hod. - setkání dětí
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Svatý Martin

Lampionový průvod k svatému Martinu
sobota 12. listopadu v 16,30 hod. na Žižkově náměstí

Na svátek Martina pořádá Rodinné Centrum Radost opět lampionový průvod, na kterém se chceme podílet. Sraz je v sobotu 12. listopadu v 16,30 hod. na Žižkově náměstí, odkud se průvod vydá do parku pod Kotnovem. Ve sboru budeme s dětmi vyrábět vlastní lampiony. Pokud se chcete připojit zavolejte 770 679 912.

Plakát ke stažení

 

 

Rozdělená společnost, rozdělená církev
Novinka nebo to tak bylo vždy?
Čtvrtek 24. listopadu v 18 hodin

Spolu s Českou křesťanskou akademií v Táboře zveme na přednášku do sálu Masarykova domova (Smetanova 1284). Přednáší historik a teolog prof. Dr. Tomáš Petráček, proděkan Katolické teologické fakulty UK v Praze.

 

Plakát

 

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně (VP) a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

6. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku (VP)
    kázání: Římanům 14,7-9
13. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: Matouš 25,31-46
20. listopadu - Památka zesnulých
   kázání: Zjevení 21,1-7

 

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.