Poslední neděle církevního roku

20.11.2022 00:00
 

Zemřel Zdeněk Beneš

Během týdne

Úterý v 16 hod. - setkání dětí 
 Bílkova 963/3
Čtvrtek v 18 hod. - »Rozdělená společnost, rozdělená církev?«
 přednáška České křesťanské akademie 
 v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284) 
Sobota v 11 hod. - Bohoslužba na rozloučení s emeritním
 kurátorem táborského sboru Mgr. Zdeňkem Benešem
Sobota ve 14 hod. - zkouška vánočního divadla 
 v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284) 

 

Zemřel Zdeněk Beneš

V sobotu 19. listopadu zesnulul ve věku 70 let Zdeněk Beneš dlouholetý kurátor táborského sboru ČCE. 
Rozloučení se konalo v pátek v 10.30 hod. v Masarykově domově. 

V sobotu 19. listopadu zesnul ve věku 70 let Zdeněk Beneš dlouholetý presbyter a kurátor táborského sboru ČCE. Rozloučení se bude konat v sobotu v 11 hod. v Masarykově domově (Smetanova 1284).

Oznámení ke stažení

 

 

Rozdělená společnost, rozdělená církev
Novinka nebo to tak bylo vždy?
Čtvrtek 24. listopadu v 18 hodin

Spolu s Českou křesťanskou akademií v Táboře zveme na přednášku do sálu Masarykova domova (Smetanova 1284). Přednáší historik a teolog prof. Dr. Tomáš Petráček, proděkan Katolické teologické fakulty UK v Praze.

 

Plakát

 

 

Vánoční sbírka »Krabice od bot«
24. listopadu - 5. prosince
vždy 16-18 hodin, Bílkova 963/3

Dvanáctý ročník největší sbírky vánočních dárků pro děti v ČR proběhne ve dnech 24. listopadu do 5. prosince také v Táboře. Nápad obdarovat děti ze složitých sociálních poměrů vznikl v evangelické církvi už v roce 2011. Z původně jednoho sběrného místa v Praze vyrostla akce na současných více než 100 sběrných místech napříč regiony. Sbírku organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Cílem akce není v první řadě materiální pomoc potřebným, ale podpořit komunitní život i přiblížit světy bohatších a chudších lidí.

Část dárků se rozděluje přímo v regionech sběrných míst dětem z chudých rodin, azylových domů, nízkoprahových center a podobně. Pomáhají v tom dobrovolníci i místní organizace (úřady, OSPODy, neziskovky, církve). Další dárky se distribuují do sociálně vyloučených lokalit v severních Čechách, opět za asistence spolupracovníků dobře znalých místních poměrů. Akce má potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci.

Centrální sběrné místo v Táboře bude opět modlitebna v Bílkově ulici. Jestliže se chcete na sbírce podílet, najděte si konkrétní instrukce na webové stránce www.krabiceodbot.cz

 

Zkoušky na vánoční divadlo
každou sobotu ve 14 hod. v Masarykově domově

Ještě hledáme děti, které mají chuť se připojit k vánočnímu divadlu. Novou divadelní hru chceme představit v rámci rodinné bohoslužby 26. prosince v 9.30 hod. v Masarykově domově (Smetanova 1284). Zkoušky se konají vždy v sobotu ve 14 hod. v Masarykově domově.

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně (VP) a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

27. listopadu - 1. neděle adventní
   kázání: Židům 10,19-25
4. prosince - 2. adventní neděle (VP)
   kázání: Lukáš 21,25-33
11. prosince - 3. neděle adventní
   kázání: Matouš 11,2-10
18. prosince - 4. neděle adventní
   kázání: Jan 1,19-28
24. prosince, 16 hod. - Štědrý večer
   rodinná bohoslužba
25. prosince - Hod Boží vánoční (VP)
   kázání: Žd 1,1-6
26. prosince - Druhý vánoční svátek
   rodinná bohoslužba s představením vánočního divadla
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
31. prosince, 17 hod. - Na Starý rok (VP)
   kázání: 2. Petrova 3,8-13
1. ledna - Na Nový rok (VP)
   kázání: Genesis 16,13

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.