Vánoční sbírka »Krabice od bot«

22.11.2022 10:53
 

24. listopadu - 5. prosince
vždy 16-18 hodin, Bílkova 963/3

Dvanáctý ročník největší sbírky vánočních dárků pro děti v ČR proběhne ve dnech 24. listopadu do 5. prosince také v Táboře. Nápad obdarovat děti ze složitých sociálních poměrů vznikl v evangelické církvi už v roce 2011. Z původně jednoho sběrného místa v Praze vyrostla akce na současných více než 100 sběrných místech napříč regiony. Sbírku organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Cílem akce není v první řadě materiální pomoc potřebným, ale podpořit komunitní život i přiblížit světy bohatších a chudších lidí.

Část dárků se rozděluje přímo v regionech sběrných míst dětem z chudých rodin, azylových domů, nízkoprahových center a podobně. Pomáhají v tom dobrovolníci i místní organizace (úřady, OSPODy, neziskovky, církve). Další dárky se distribuují do sociálně vyloučených lokalit v severních Čechách, opět za asistence spolupracovníků dobře znalých místních poměrů. Akce má potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci.

Centrální sběrné místo v Táboře bude opět modlitebna v Bílkově ulici. Jestliže se chcete na sbírce podílet, najděte si konkrétní instrukce na webové stránce www.krabiceodbot.cz