4. adventní neděle

18.12.2022 00:00
 

Vánoční bohoslužby

Srdečně Vás zveme na vánoční bohoslužby ve sboru Českobratrské církve evangelické:

    Dárek pastýřského chlapečka   

    24. prosince 16 hodin
    Rodinná bohoslužba na Štědrý večer
    Modlitebna, Bílkova 3

    Boží Hod vánoční

    25. prosince 9,30 hodin
    Slavnostní bohoslužba
    Modlitebna, Bílkova 3

    Vánoce v Baker Street

    26. prosince 9,30 hodin
    bohoslužba pro velké a malé s vánoční divadelní hrou
    Masarykův domov, Smetanova 1284

Přejeme Vám radostné prožití svátků Kristova narození a těšíme se na setkání s Vámi.

 

 

 

Vánoce v Baker Street

Masarykův domov, Smetanova 1284
26. prosince v 9.30 hod.

Jako v každém roce děti sboru představí 26. prosince v rámci rodinné bohoslužby novou vánoční divadelní hru. Letos se potkáme se slavnými detektivy Hercule Poirot a Sherlock Holmes, kteří spolu vyšetřují smysl Vánoc.

 

 

Na rozhraní roků

31. prosince, 17 hod. - Na Starý rok (VP)

   kázání: 2. Petrova 3,8-13
1. ledna - Na Nový rok (VP)
   kázání: Genesis 16,13

 

Táborská ekumena

Na přelomu roku vás opět zveme na ekumenická setkání:

Předání betlémského světla

    24. prosince v 9.30 hodin na Žižkově náměstí
    Promluva: Alois Sassmann (Starokatolická církev)

Alianční týden modliteb

Tématem Aliančního týdne modliteb 2023 bude »Dobrý pastýř«. V_Táboře se budou konat dvě setkání:

    Čtvrtek, 13. ledna v 18 hodin
    ve sboru Církve bratrské, Bechyňská 1636/2
    kázání: Marie Kunstová (Evangelická církev metodistická)

    Pátek, 14. ledna v 18 hodin
    ve sboru Českobratrské církve evangelické, Bílkova 963/3
    kázání: Milan Let (Církev bratrská)
 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.