Prostor pro milost

05.02.2023 00:00

 

Záznam kázání z neděle Septuagesimae - 5. 2. 2023

To obojí jsem viděl ve dnech své marnosti:
Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti
a svévolník dlouho žije i při své zlobě.
Nebuď příliš spravedlivý ani nadmíru moudrý;
proč by ses měl zničit?
Nebuď příliš svévolný a nebuď jako pomatenec;
proč bys umíral, než vyprší tvůj čas?
Bude dobře, když se tohoto přidržíš
a ono nespustíš ze zřetele;
vždyť kdo se bojí Boha, ujde obojímu.

Kazatel 7,15-18

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list