Neděle Misericordiae Domini

23.04.2023 15:38
 

 

Během týdne 23.-29. dubna

úterý v 16 hod. - setkání předškolních a školních dětí
 v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Zpěvník uvnitř a zvenku

Už skoro rok a půl zpíváme z nového zpěvníku ČCE. Vážíme se v něm obsažených známých tradičních písní, ale občas chceme také využívat bohatou nabídku nových písní a zpěvů. Aby se i ti, kdo nejsou zvykli jen tak zpívat z not, mohli snadno chytit nových melodií, rozhodlo staršovstvo v rámci nedělních shromáždění pravidelně nacvičovat nové písně. Pod vedením Daniely Lange budeme tedy před začátkem bohoslužeb mít příležitost se seznámit s méně známými písněmi. Zahájení bohoslužeb se proto o několik minut posune.

Předchůdce současného evangelického zpěvníku musel vydržet více než 40 let. Vzhledem k tomu jsme teď vybavili nové zpěvníky plastovým obalem. Pokud jste si koupili vlastní zpěvník a máte zájem, můžete za 10 Kč u nás zakoupit takový plastový obal.

 

Biblické hodiny v Bílkově ulici
Další setkání 11. května v 17 hod.

»Nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu,
ale směřujme k dospělosti«
List Židům 6,1

Od dubna se členové a  přátelé sboru zase scházejí na neformální rozhovor s Biblí. Setkání se budou konat jednou měsíčně v Bílkově ulici. Na konkrétních termínech se dohodují účastníci. Příští setkání se bude konat ve čtvrtek 11. května. Hlavním tématem budou na jaře Ježíšova podobenství. Noví zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast bude určitě přínosná, ale ne podmínkou. 

 

Sborový výlet do Třeboně
Sobota 13. května od 9 hod.

Na sobotu 13. května plánujeme celodenní výlet pro všechny generace do Třeboně. Nastoupíme v 9 hod. do vlaku a vrátíme se večer. Všichni jsou zváni.

 

Nanebevstoupení Páně pod širím nebem
Čvrtek 18. května v 18 hodin

Ve čtvrtek, 40 dnů po Velikonocích, oslavujeme ve všech křesťanských církvích svátek Nanebevstoupení Páně. Letos zveme opět spolu s táborským sborem Církve bratrské na večerní bohoslužbu, která se bude konat na zahradě Masarykova domova (Smetanova 1284).

 

Sborové shromáždění
Neděle 21. května v 9,30 hod.

Na sborové shromáždění zveme všechny členy a přátele táborského sboru ČCE v neděli 21. května od 9,30 hod. Na programu budou ty body, které březnové sborové shromáždění nemohlo projednat:

- Zpráva o hospodaření sboru v roce 2022
- Revizní zpráva sborového hospodaření
- Rozpočet na rok 2023

Seznam členů s hlasovacím právem je k nahlednutí v předsíni modlitebny na nástěnce. Prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali, zda jsou vedeni v této evidenci. Upozorňujeme, že sborové shromáždění je usnášeníschopné za jakéhokoliv počtu přítomných členů sboru.

 

Výročí ukončení Druhé světové války
8. května v 10 hod. na táborském popravišti

Ve státní svátek zve město Tábor a vojenské posádky Tábor na pietní akt se slavnostním položením věnců při příležitosti 78. výročí ukončení Druhé světové války.

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.