Neděle Cantate

07.05.2023 17:11
 

 

Během týdne 7.-13. května

úterý v 16 hod. - setkání předškolních a školních dětí
  na zahradě Masarykova domova (Smetanova 1284)
čtvrtek v 17 hod. - rozhovor s Biblí v Bílkově ulici
sobota v 9 hod. - sborový výlet do Třeboně
  odjezd z vlakového nádraží

 

Výročí ukončení Druhé světové války
8. května v 10 hod. na táborském popravišti

Ve státní svátek zve město Tábor a vojenské posádky Tábor na pietní akt se slavnostním položením věnců při příležitosti 78. výročí ukončení Druhé světové války.

 

Zpěvník uvnitř a zvenku

Už skoro rok a půl zpíváme z nového zpěvníku ČCE. Vážíme se v něm obsažených známých tradičních písní, ale občas chceme také využívat bohatou nabídku nových písní a zpěvů. Aby se i ti, kdo nejsou zvykli jen tak zpívat z not, mohli snadno chytit nových melodií, rozhodlo staršovstvo v rámci nedělních shromáždění pravidelně nacvičovat nové písně. Pod vedením Daniely Lange budeme tedy před začátkem bohoslužeb mít příležitost se seznámit s méně známými písněmi. Zahájení bohoslužeb se proto o několik minut posune.

Předchůdce současného evangelického zpěvníku musel vydržet více než 40 let. Vzhledem k tomu jsme teď vybavili nové zpěvníky plastovým obalem. Pokud jste si koupili vlastní zpěvník a máte zájem, můžete za 10 Kč u nás zakoupit takový plastový obal.

 

Biblické hodiny v Bílkově ulici
Další setkání: čtvrtek v 17 hod.

»Nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu,
ale směřujme k dospělosti«
List Židům 6,1

Od dubna se zase scházejí členové a  přátelé sboru na neformální rozhovor s Biblí. Setkání se konají jednou měsíčně v Bílkově ulici. Na konkrétních termínech se domlouváme mezi účastníky. Hlavním tématem budou v novém kole Ježíšova podobenství. Další zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou. Druhé setkání 11. května se bude věnovat podobenství o rozsévači: Mk 4,1-20; Lk 8,4-18; Mt 13,1-23.

 

Sborový výlet do Třeboně
Sobota 13. května, 9-19 hod.

Na sobotu 13. května plánujeme celodenní výlet pro všechny generace do Třeboně. Nastoupíme v 9 hod. do vlaku a vrátíme kolem 19 hod. Na programu jsou památky starého města stejně jako příroda: zámek a klášter, zachranná stanice pro živočichy, piknik v zámeckém parku a cesta kolem Světa. Všichni jsou zváni.

 

Nanebevstoupení Páně pod širým nebem
Čvrtek 18. května v 18 hodin

40 dnů po Velikonocích oslavujeme ve všech křesťanských církvích svátek Nanebevstoupení Páně. Letos zveme spolu s táborským sborem Církve bratrské a se starokatolickou farností na společnou večerní bohoslužbu na zahradě Masarykova domova (Smetanova 1284). Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění. Všichni jsou zváni.
 

Sborové shromáždění
Neděle 21. května v 9,30 hod.

Na sborové shromáždění zveme všechny členy a přátele táborského sboru ČCE v neděli 21. května od 9,30 hod. Na programu budou ty body, které březnové sborové shromáždění nemohlo projednat:

- Zpráva o hospodaření sboru v roce 2022
- Revizní zpráva sborového hospodaření
- Rozpočet na rok 2023

Seznam členů s hlasovacím právem je k nahlednutí v předsíni modlitebny na nástěnce. Prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali, zda jsou vedeni v této evidenci. Upozorňujeme, že sborové shromáždění je usnášeníschopné za jakéhokoliv počtu přítomných členů sboru.

 

Noc kostelů v Masarykově domově
Pátek 2. června od 16 hod.

Při přiležitosti »Noci kostelů« zase otevíráme dveře zájemcům ze všech generací. V 16 hodin začíná biblický program pro děti. Pro dospělé připravujeme výstavu, přednášku a film o Přemyslu Pitterovi i širší informace o historii sociální práci v evangelické církvi.

 

Hudebně-poetický salón v Bílkově
Sobota 3. června od 16.30 hod.

Srdečně zveme všechny hudební nadšence a skromné poety na sobotní odpoledne plné hudby a poezie. Navážeme na tradici hudebních a literárních salónů, kdy se lidé scházeli, aby otevřeli svá srdce hudbě a slovu, zamuzicírovali si, přednesli básně, poseděli s přáteli. Hudebně-poetický salón se koná v sobotu 3. června od 16.30 hod. v modlitebně ČCE, Bílkova ul. 963/3. Vstupné je dobrovolné.

 

Bohoslužby

14. května - Neděle Rogate
   kázání: Matouš 6,7-13
18. května v 18 hod. - Nanebevstoupení Páně (VP)
   na zahradě Masarykova domova, Smetanova 1284
   kázání: Alois Sassmann (Starokatolická církev)
21. května - Neděle Exaudi
   kázání: 1. Samuelova 3,1-10
28. května - Svatodušní neděle (VP)
   kázání: 1. Mojžíšova 11,1-9
4. června - Trojiční neděle (VP)
   kázání: Mikuláš Stehlík (Církve adventistů sedmého dne)
11. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: Skutky apoštolů 4,32-37
18. června - 2. neděle po Trojici
   kázání: Šimon Fojtů (čtená bohoslužba)
25. června - Rodinná bohoslužba na závěr školního roku
   v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284
 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.