Svatodušní neděle

28.05.2023 00:00
 

 

Během týdne 28. května - 3. června

úterý v 16 hod. - setkání předškolních a školních dětí
  na zahradě Masarykova domova (Smetanova 1284)
pátek od 16 hod. - Noc kostelů
 v sálu a na zahradě Masarykova domova (Smetanova 1284)
sobota v 16.30 hod. - Hudebně-poetický salón
 v modlitebně (Bílkova 3)

 

Vstaň a choď!" - odpoledne pro děti
Pátek 2. června 16-18 hod.

V rámci letošní akce Noc kostelů připravuje Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Táboře také program pro předškolní i školní děti v sále a na zahradě Masarykova domova. Letos nás inspiruje příběh ochrnutého člověka a jeho čtyř přátel, který sice končil s dírou ve střeše, ale jinak dobře. Čekají nás hudba, hry a zábava na zahradě. Ani rodiče se nebudou nudit.

Plakát

 

Noc kostelů v Masarykově domově
Pátek 2. června od 16 hod.

Při přiležitosti »Noci kostelů« zase otevíráme dveře zájemcům ze všech generací. Letošním tématem bude sociální práce v evangelické církvi a výstava o Přemyslu Pittrovi (1895-1976).

 • 16-18 hod.: Vstaň a choď!
  Program pro předškolní i školní děti v sále a na zahradě Masarykova domova. 
 • 19.30 hod. Příběhy bezvýhradné lidskosti
  Komentovaná prohlídka výstavy s PhDr. Jiřím Benešem
 • 20 hod. Děti Přemysla Pittra
  Filmová dokumentace o zachráněných dětech
 • 21 hod. Masarykův domov v Táboře
  Prezentace evangelického sboru v minulosti a současnosti
 • 21.30 hod. Maria a Marta
  Neformální rozhovor o víře a dobrých skutcích
 • 22 hod. Milujte své nepřátele
  Životopisný film o Přemyslu Pitterovi
 • 23.30 hod. Modlitba a požehnání
  Během celého večera nabízíme návštěvníkům kávu a čaj.

 

Hudebně-poetický salón v Bílkově
Sobota 3. června od 16.30 hod.

Srdečně zveme všechny hudební nadšence a skromné poety na sobotní odpoledne plné hudby a poezie. Navážeme na tradici hudebních a literárních salónů, kdy se lidé scházeli, aby otevřeli svá srdce hudbě a slovu, zamuzicírovali si, přednesli básně, poseděli s přáteli. Hudebně-poetický salón se koná v sobotu 3. června od 16.30 hod. v modlitebně ČCE, Bílkova ul. 963/3. Vstupné je dobrovolné.

 

Ekumenický host:  Mikuláš Stehlík
Trojiční neděle 4. června

Příští neděli bude mezi námi jako host Mikuláš Stehlík, kazatel Církve adventistů sedmého dne v Táboře. Narodil se v roce 1954 na Volyni na Ukrajině. V roce 1966 se s rodinou přestěhovali do Československa a pracoval jako opravář zemědělských strojů. Jako člen Církve adventistů sedmého dne odmítl během vojny složit vojenský slib a byl odsouzen k osmnácti měsícům vězení. V roce 1986 se stal kazatelem Církve adventistů sedmého dne a_potom i vězeňským kaplanem v Rýnovicích. Po bohoslužbě bude br. Stehlík při pohoštěním vyprávět o svém životě a své službě církvi.

 

Biblické hodiny v Bílkově ulici
Další setkání: čtvrtek 15. června v 17 hod.

Od dubna se zase scházejí členové a  přátelé sboru na neformální rozhovor s Biblí. Setkání se konají jednou měsíčně v Bílkově ulici. Na konkrétních termínech se domlouváme mezi účastníky. Hlavním tématem budou v novém kole Ježíšova podobenství. Další zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou. Další setkání 15. června se bude věnovat podobenství o nepoctivém správci Lukáš 16,1-13.

 

Bohoslužby

4. června - Trojiční neděle (VP)
   kázání: Mikuláš Stehlík (Církve adventistů sedmého dne)
11. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: Skutky apoštolů 4,32-37
18. června - 2. neděle po Trojici
   kázání: Šimon Fojtů (čtená bohoslužba)
25. června - Rodinná bohoslužba na závěr školního roku
   v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284
 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.