1. neděle po Trojici

11.06.2023 00:00
 

 

Během týdne 11.-17. června

čtvrtek v 17 hod. - rozhovor s Biblí v Bílkově ulici

 

Výstava o Přemyslu Pittrovi
ještě do konce měsíce

Při přiležitosti »Noci kostelů« jsme představili všem zájemcům výstavu "Příběhy bezvýhradné lidskosti" o pedagogu a teologu Přemyslu Pittrovi (1895-1976). Výstava bude i nadále k prohlížení. Termín návštěvy můžete domluvit telefonicky (770 679 912) nebo mailem na adrese   lange@volny.cz

Více zde...

 

 

Biblické hodiny v Bílkově ulici
čtvrtek 15. června v 17 hod.

Od dubna se zase scházejí členové a  přátelé sboru na neformální rozhovor s Biblí. Setkání se konají jednou měsíčně v Bílkově ulici. Na konkrétních termínech se domlouváme mezi účastníky. Hlavním tématem budou v novém kole Ježíšova podobenství. Další zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou. Další setkání 15. června se bude věnovat podobenství o nepoctivém správci Lukáš 16,1-13.

 

 

"Kam jdeš ty" - letní slavnost
neděle 25. června v Masarykově domově

Na závěr školního roku zveme všechny členy a přátele na letní slavnost do Masarykova domova (Smetanova 1284). Letošním tématem bude "Kam jdeš ty...". Seznamíme se s mladou ženou ze země Moab, která se dostala jako cizinka do Betléma. Slavnost začíná v 9,30 hod. bohoslužbou pro velké a malé, navazuje pohoštění a program pro děti na zahradě.

Plakát ke stažení

 

 

Ekumenická bohoslužba na Kozím Hrádku
Čtvrtek 6. července v 10 hodin

Na společnou bohoslužbu k 608. výročí upálení mistra Jana Husa zvou ve čtvrtek 6. července v 10 hodin táborské křesťanské církve ve spolupráci s městy Tábor a Sezimovo Ústí. Ekumenickou bohoslužbu letos zajistí sbor Církve bratrské v Táboře. Sejdeme se opět v 10 hodin dopoledne a můžeme se těšit na biblické poselství, živé písně a společné modlitby. Slovo tentokrát přinese Jakub Pípal, vedoucí nově vznikajícího společenství v Sezimově Ústí K2 - Kostel na dvojce. Hudbou poslouží hudební skupina pod vedením Jiřího Folty, kterého můžete znát z projektu Sezimák zpívá gospel. Do bohoslužby se zapojí také duchovní z táborské křesťanské ekumeny. Během bohoslužby proběhne také sbírka na podporu projektu Táborská stravenka. Výročí upálení mistra Jana Husa bude také příležitostí společně se modlit za naše města a za naše životy. Kéž bychom byli podobní tomu, jehož si v tento den připomínáme!

 

Bohoslužby

18. června - 2. neděle po Trojici
   kázání: Šimon Fojtů (čtená bohoslužba)
25. června - Rodinná bohoslužba na závěr školního roku
   v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284
 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.