Příběhy bezvýhradné lidskosti

16.06.2023 17:51
 

Výstava o Přemyslu Pittrovi
Masarykův Domov, Smetanova 1284
2. - 29. června 2023

Při přiležitosti »Noci kostelů« jsme představili všem zájemcům výstavu "Příběhy bezvýhradné lidskosti" o pedagogu a teologu Přemyslu Pittrovi (1895-1976). Výstava bude i nadále k prohlížení.

Putovní výstavu "Příběhy bezvýhradné lidskosti - Přemysl Pitter, vyjímečná postava v dějinách 20. století" připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Dokumentuje texty a fotografiemi život a odkaz významné, bohužel stále ne dostatečně známé osobnosti, muže tolerance, humanity, pedagoga a vychovatele Přemysla Pittra (21. 6. 1895 - 15. 2. 1976). Pitter byl pacifistickým myslitelem, který po hrůzách První světové války důrazně propagoval nenásilí a lidskost; byl sociálním pracovníkem, který se za první republiky věnoval dětem z chudých rodin; byl odvážným vlastencem, který za okupace pomáhal Židům; byl jedinečným opatrovníkem, který se po válce ujal ohrožených židovských i německých dětí a dokázal se o ně starat pod jednou střechou. V exilu pak podporoval uprchlíky z komunistického Československa v jejich těžkých začátcích.

Více informaci o výstavě najdete na webové stránce Národně pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského:

 https://pitter.npmk.cz/vystavy-k-zapujceni/pribehy-bezvyhradne-lidskosti
Ke stažení je také propagační skládačka:

 https://pitter.npmk.cz/sites/pitter.npmk.cz/files/soubory/skladacka-P-Pitter-WEB.pdf

Po dohodě může součástí prohlídky v Masarykově domově také být promítání dokumentárního filmu o "dětech P. Pittra" v našich prostorách. Termín návštěvy můžete domluvit telefonicky (770 679 912) nebo mailem na adrese lange@volny.cz