20. neděle po Trojici

20.10.2023 00:00
 

Během týdne 22.-28. října v Bílkově ulici

úterý v 16 hod. - setkání mladších dětí
čtvrtek  v 16 hod. - setkání starších školních dětí

 

Začátek zkoušek na vánoční divadlo
sobota 11. listopadu ve 14 hod. v Masarykově domově

Ještě hledáme děti, které mají chuť se připojit k vánočnímu divadlu. Novou divadelní hru »Poslední ovce« chceme představit v rámci rodinné bohoslužby 26. prosince v 9:30 hod. v Masarykově domově (Smetanova 1284). Zkoušky se konají vždy v sobotu odpoledne. První setkání bude 11. listopadu ve 14 hod. v Masarykově domově. Bližší informace na telefon 770 679 912 (Ch. Lange).

 

Lampionový průvod k svatému Martinu
sobota 11. listopadu v 16,30 hod. na Žižkově náměstí

Na svátek Martina pořádá Rodinné Centrum Radost opět lampionový průvod, na kterém se chceme podílet. Sraz je v sobotu 11. listopadu v 16,30 hod. na Žižkově náměstí, odkud se průvod vydá do parku pod Kotnovem. Ve sboru budeme s dětmi vyrábět vlastní lampiony. Bližší informace na telefon 770 679 912 (Ch. Lange).

 

Archová sbírka na podporu »Adopce na dálku«

Farní sbor ČCE v Táboře se řadu let účastní programu »Adopce na dálku«, který v České republice založila a organizuje Římskokatolická arcidiecesní charita Praha. Sbor v současné době podporuje 2 chlapce z Běloruska - Timofeje (10 let) a Mikitu (14 let). Podpora sboru (současně kolem 14.000 Kč za rok) slouží především k nákladům spojeným se vdzěláním. Zprávy, fotografie a dopisy chlapců můžete vidět na nástěnce v chodbě v Bílkově ulici. Prosíme členy a přátele sboru o finanční podporu tohoto projektu.

 

Příští bohoslužby

29. října - 21. neděle po Trojici
   kázání: Matouš 10,34-39
5. listopadu - 22. neděle po Trojici  
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Micheáš 6,1-8
12. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku
   kázání: Micheáš 4,1-7
19. listopadu - Alžběta Durinská  
   kázání: Judit 8,2-8
26. listopadu - Poslední neděle církevního roku
   kázání: 2. Petrova 3,8-13

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.