22. neděle po Trojici

05.11.2023 00:00
 

Dnešní kázání: Co je dobré (Micheáš 6,1-8)

Během týdne 5.-11. listopadu v Bílkově ulici

úterý v 16 hod. - setkání předškolních a školních dětí
čtvrtek v 14:30 hod. - setkání starších školních dětí
čtvrtek v 16 hod. - vyrábění lampionů na svatý Martin
sobota v 14 hod. - zkouška vánočního divadla
 

Svatý Martin

Lampionový průvod k svatému Martinu
sobota 11. listopadu v 16,30 hod. na Žižkově náměstí

Na svátek Martina pořádá Rodinné Centrum Radost opět lampionový průvod, na kterém se chceme podílet. Sraz je v sobotu 11. listopadu v 16,30 hod. na Žižkově náměstí, odkud se průvod vydá do parku pod Kotnovem. Ve sboru budeme s dětmi vyrábět vlastní lampiony ve čtvrtek od 16 hod.

 

Zkoušky na vánoční divadlo

Ještě hledáme děti, které mají chuť se připojit k vánočnímu divadlu. Novou divadelní hru »Poslední ovce« chceme představit v rámci rodinné bohoslužby 26. prosince v 9:30 hod. v Masarykově domově (Smetanova 1284). Zkoušky se konají vždy v sobotu odpoledne. První setkání bude 11. listopadu ve 14 hod. v Masarykově domově. Bližší informace na telefon 770 679 912 (Ch. Lange).
 

Příští bohoslužby

12. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku
   kázání: Micheáš 4,1-7
19. listopadu - Alžběta Durinská  
   kázání: Judit 8,2-8
26. listopadu - Poslední neděle církevního roku
   kázání: 2. Petrova 3,8-13

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.

 

Archová sbírka na podporu »Adopce na dálku«

Farní sbor ČCE v Táboře se řadu let účastní programu »Adopce na dálku«, který v České republice založila a organizuje Římskokatolická arcidiecesní charita Praha. Sbor v současné době podporuje 2 chlapce z Běloruska - Timofeje (10 let) a Mikitu (14 let). Podpora sboru (současně kolem 14.000 Kč za rok) slouží především k nákladům spojeným se vdzěláním. Zprávy, fotografie a dopisy chlapců můžete vidět na nástěnce v chodbě v Bílkově ulici. Prosíme členy a přátele sboru o finanční podporu tohoto projektu.


Vánoční sbírka »Krabice od bot« 20. 11. - 5. 12.
vždy 16-18 hodin, Bílkova 963/3

Třináctý ročník největší sbírky vánočních dárků pro děti v ČR proběhne ve dnech 20. listopadu do 5. prosince také v Táboře. 

Nápad obdarovat děti ze složitých sociálních poměrů vznikl v evangelické církvi už v roce 2011. Z původně jednoho sběrného místa v Praze vyrostla akce na současných více než 100 sběrných místech napříč regiony. Sbírku organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Cílem akce není v první řadě materiální pomoc potřebným, ale podpořit komunitní život i přiblížit světy bohatších a chudších lidí.

Část dárků se rozděluje přímo v regionech sběrných míst dětem z chudých rodin, azylových domů, nízkoprahových center a podobně. Pomáhají v tom dobrovolníci i místní organizace (úřady, OSPODy, neziskovky, církve). Další dárky se distribuují do sociálně vyloučených lokalit v severních Čechách, opět za asistence spolupracovníků dobře znalých místních poměrů. Akce má potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci.

Centrální sběrné místo v Táboře bude opět modlitebna v Bílkově ulici. Jestliže se chcete na sbírce podílet, najděte si konkrétní instrukce na webové stránce www.krabiceodbot.cz.