1. adventní neděle

03.12.2023 00:00
 

Dnešní kázání: Život s otevřenými dveřmi (Žalm 24)

Během týdne 3.-9. prosince v Bílkově ulici

úterý v 16 hod. - setkání předškolních a školních dětí v modlitebně (Bílkova 963/3)
setkání starších školních dětí ve čtvrtek odpádá
sobota ve 15 hod. - zkouška vánočního divadla  v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Vánoční sbírka »Krabice od bot«
ještě do úterý, 16,30-18 hodin, Bílkova 963/3

Třináctý ročník největší sbírky vánočních dárků pro děti v ČR proběhne ještě do 5. prosince. Sběrné místo v naší modlitebně bude ještě otevřené v pondělí a v úterý v době 16,30-18 hod.

 

Adventní setkání pro všechny generace
Úterý 12. prosince v 16 hod., Bílkova 963/3

V úterý po druhém adventu zveme všechny členy a přátele našeho sboru na setkání pro velké a malé do Bílkovy ulice. Po krátkém biblickém zamyšlení bude čas nejen pro tvorbu vánočních dekorací na výzdobu našich sborových prostor a domovů, ale také příležitost pro rozhovor u dobrého občerstvení. Přijďte se i vy podílet na výrobě ozdob a užít si společně strávený adventní čas!

 

 

S Jiřím Schneiderem o Palestině
Neděle 3. prosince v 15.30 hod. v Soběslavi

V příští neděli Jihočeský seniorát zve na setkání se synodním kurátorem ČCE Jiřím Schneiderem. Diplomat a bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli bude v evangelickém kostele v Soběslavi přednášet k tématu »Izrael x Palestina - válka x mír«.

 

Kostelní betlémy na Táborsku
Přednáška ve čtvrtek 7. prosince 17,30 hod.

Česká křesťanská akademie v Táboře zve na na další přednášku opět do augustiniánského kláštera (sídlo Husitského muze). Ludmila Mikulová: ukáže historii výroby a stavění betlémů od nejstarších dob, přes středověký rozvoj, likvidaci za Josefa II., až po současné podoby betlémářství. V druhé části přednášky se podívá do kostelů táborského okresu na betlémy, které se v nich ukrývají. Přednáška se koná v sále Husitského muzea, nám. Mikuláše z Husi 44.

 

Předání Betlémského světla
23. prosince v 9,30 hod. na Žižkově náměstí

Betlémské světlo je pro věřící symbolem naděje, světla, jež překonává tmu. Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Tradice betlémského světla, které putuje Evropou, se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky.

Na předání Betlémského světla na Žižkově náměstí zvou křesťanské církve v Táboře. Promluví nemocniční kaplan Václav Mikula (římskokatolická církev).

 

Zkoušky na vánoční divadlo

Ještě hledáme děti, které mají chuť se připojit k vánočnímu divadlu. Novou divadelní hru »Poslední ovce« chceme představit v rámci rodinné bohoslužby 26. prosince v 9:30 hod. v Masarykově domově (Smetanova 1284). Zkoušky se konají vždy v sobotu v 15 hod. v Masarykově domově. Bližší informace na telefon 770 679 912 (Ch. Lange).

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Poté, co bylo zakázáno veřejné uložiště ulozto.cz na českém internetě, nejsou už bohužel zvukové záznamy z kázání a ze shromáždění posledních nedělí přístupné. Budeme se snažit najít náhradní řešení a aktualizovat odkazy na stránce https://ccetabor.webnode.cz/kazani.

 

Archová sbírka na podporu »Adopce na dálku«

Farní sbor ČCE v Táboře se řadu let účastní programu »Adopce na dálku«, který v České republice založila a organizuje Římskokatolická arcidiecesní charita Praha. Sbor v současné době podporuje 2 chlapce z Běloruska - Timofeje (10 let) a Mikitu (14 let). Podpora sboru (současně kolem 14.000 Kč za rok) slouží především k nákladům spojeným se vdzěláním. Zprávy, fotografie a dopisy chlapců můžete vidět na nástěnce v chodbě v Bílkově ulici. Prosíme členy a přátele sboru o finanční podporu tohoto projektu.