2. adventní neděle

09.12.2023 00:00
 

Adventní dopis

Adventní dopis farního sboru ČCE v Táboře je ke stažení a vytištění zde

 

Adventní setkání pro všechny generace
Úterý 12. prosince v 16 hod., Bílkova 963/3

V úterý po druhém adventu zveme všechny členy a přátele našeho sboru na setkání pro velké a malé do Bílkovy ulice. Po krátkém biblickém zamyšlení bude čas nejen pro tvorbu vánočních dekorací na výzdobu našich sborových prostor a domovů, ale také příležitost pro rozhovor u dobrého občerstvení. Přijďte se i vy podílet na výrobě ozdob a užít si společně strávený adventní čas!

 

Bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně (VP) a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

17. prosince - 3. neděle adventní
   kázání: 1. Korintským 4,1-5
24. prosince - 4. neděle adventní
   kázání: 1. Mojžíšova 18,1-15
24. prosince, 16 hod. - »Pojďte za hvězdou!«
   rodinná bohoslužba na Štědrý večer
25. prosince - Hod Boží vánoční (VP)
   kázání: Římanům 1,1-7
26. prosince - »Poslední ovečka«
   rodinná bohoslužba s vánoční divadelní hrou
   v sále Masarykova domova (Smetanova 1284)
31. prosince - Neděle po Vánocích
   kázání: Jan 12,44-50
1. ledna - Na Nový rok (VP)
   kázání: 1. Korintským 16,14
7. ledna - 1. neděle po Zjevení Páně (VP)
   kázání: 1. Korintským 16,14

 

Předání Betlémského světla
23. prosince v 9,30 hod. na Žižkově náměstí

Betlémské světlo je pro věřící symbolem naděje, světla, jež překonává tmu. Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Tradice betlémského světla, které putuje Evropou, se zrodila v roce 1986 v Rakousku. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky.

Na předání Betlémského světla na Žižkově náměstí zvou křesťanské církve v Táboře. Promluví nemocniční kaplan Václav Mikula (římskokatolická církev).

 

Zkoušky na vánoční divadlo

Ještě hledáme děti, které mají chuť se připojit k vánočnímu divadlu. Novou divadelní hru »Poslední ovce« chceme představit v rámci rodinné bohoslužby 26. prosince v 9:30 hod. v Masarykově domově (Smetanova 1284). Zkoušky se konají vždy v sobotu v 15 hod. v Masarykově domově. Bližší informace na telefon 770 679 912 (Ch. Lange).

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Poté, co bylo zakázáno veřejné uložiště ulozto.cz na českém internetě, nejsou už bohužel zvukové záznamy z kázání a ze shromáždění posledních nedělí přístupné. Budeme se snažit najít náhradní řešení a aktualizovat odkazy na stránce https://ccetabor.webnode.cz/kazani.

 

Archová sbírka na podporu »Adopce na dálku«

Farní sbor ČCE v Táboře se řadu let účastní programu »Adopce na dálku«, který v České republice založila a organizuje Římskokatolická arcidiecesní charita Praha. Sbor v současné době podporuje 2 chlapce z Běloruska - Timofeje (10 let) a Mikitu (14 let). Podpora sboru (současně kolem 14.000 Kč za rok) slouží především k nákladům spojeným se vdzěláním. Zprávy, fotografie a dopisy chlapců můžete vidět na nástěnce v chodbě v Bílkově ulici. Prosíme členy a přátele sboru o finanční podporu tohoto projektu.