Neděle Laetare

10.03.2024 00:00
 

Během týdne 10.-16. března

pondělí v 14:30 hod. - setkání školních dětí
  v Bílkově ulici 963/3
úterý v 16 hod. - setkání mladších dětí
   v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284
sobota 14 hod. - zkouška velikonočního divadla
   v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284

 

Ekumenická křížová cesta
Neděle 17. března v 15 hodin v Klokotech

Už tradiční ekumenická křížová cesta se letos bude konat v neděli 17. března. Se čtením biblických textů, zpěvem a modlitbami budeme sledovat zastavení Ježíšovy pašije. Sejdeme se v 15 hodin před vchodem do areálu kostela v Klokotech.

 

Přednáška: Křížové cesty na Táborsku
Úterý 19. března v 17.30 hodin

Česká křesťanská akademie v Táboře a Husitské muzeum zvou na další přednášku do přednáškového sálu bývalého augustiniánského kláštera (nám. Mikuláše z Husi 44). Ludmila Mikulová představí křížové cesty v krajině Táborska a zasadí tento fenomén do společného liturgického i osobního křesťanského prožívání doby postní a Velikonoc.

 

Sborové shromáždění
Neděle, 24 března 2024, v 9,30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Na výroční sborové shromáždění zveme všechny členy a přátele táborského sboru ČCE v neděli 24. března. od 9,30 hod. Na pořadu tohoto shromáždění bude mj. zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2023 a hospodářská zpráva, revizní zpráva a rozpočet 2024. Návrh je k nahlédnutí na nástěnce v předsíni modlitebny.

 

Bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně (VP) a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

17. března - Neděle Judica 
   kázání: Jan 18,28 - 19,15
24. března - Květná neděle 
   se sborovým shromážděním
   kázání: Židům 12,1-3
28. března, 18 hod. - Zelený čtvrtek (VP)
   kázání: Lukáš 22,39-46
29. března - Velký pátek (VP)
   kázání: Marek 15,20-39 (VP)
31. března - Boží hod velikonoční  
   kázání: 1. Korintským 15,50-58
1. dubna - Velikonoční pondělí
   rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou
   v sále Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Rodinná rekreace 31. května - 2. června

Od pátku 31. května odpoledne do neděle 2. června zveme všechny členy a přátele sboru na na společný pobyt pro všechny generace v Žirovnici. Ubytování bude stát 390 Kč za osobu a noc.

 

Seniorátní mládež: Filmový maraton
22.-24. března v Kaplicích

Seniorátní mládež v jihočeském seniorátu ČCE zve 22.- 24. března na další akce pro mládež a všechny kdo se za mládež považují. Tentokrát to bude filmový maraton a uskuteční se v Kaplici. Více na webové stránce jihoceska-mladez.webnode.cz/

 

Sbírka na podporu »Adopce na dálku«

Farní sbor ČCE v Táboře se řadu let účastní programu »Adopce na dálku«, který v České republice založila a organizuje Římskokatolická arcidiecesní charita Praha. Sbor v současné době podporuje dva chlapce z Běloruska - Timofeje (10 let) a Mikitu (14 let). Podpora sboru (současně kolem 14.000 Kč za rok) slouží především k nákladům spojeným se vdzěláním. Zprávy, fotografie a překlady dopisů chlapců jsou k nahlédnutí na nástěnce v předsíně modlitebny. Prosíme členy a přátele sboru o finanční podporu tohoto projektu.