Neděle Judica

17.03.2024 13:57
 

Během týdne 17.-23. března

pondělí v 14:30 hod. - setkání školních dětí
  v Bílkově ulici 963/3
úterý v 16 hod. - setkání mladších dětí
   v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284
středa 16 hod. - Upečeme s dětmi velikonoční cukroví pro Charitu
   v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284

 

Ekumenická křížová cesta
Dnes, 17. března v 15 hodin v Klokotech

Už tradiční ekumenická křížová cesta se letos bude konat v neděli 17. března. Se čtením biblických textů, zpěvem a modlitbami budeme sledovat zastavení Ježíšovy pašije. Sejdeme se v 15 hodin před vchodem do areálu kostela v Klokotech.

 

Přednáška: Křížové cesty na Táborsku
Úterý 19. března v 17.30 hodin

Česká křesťanská akademie v Táboře a Husitské muzeum zvou na další přednášku do přednáškového sálu bývalého augustiniánského kláštera (nám. Mikuláše z Husi 44). Ludmila Mikulová představí křížové cesty v krajině Táborska a zasadí tento fenomén do společného liturgického i osobního křesťanského prožívání doby postní a Velikonoc.

 

Sborové shromáždění
Neděle, 24 března 2024, v 9,30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Na výroční sborové shromáždění zveme všechny členy a přátele táborského sboru ČCE v neděli 24. března. od 9,30 hod. Na pořadu tohoto shromáždění bude mj. zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2023 a hospodářská zpráva, revizní zpráva a rozpočet 2024. Návrh je k nahlédnutí na nástěnce v předsíni modlitebny.

 

Velikonoce a pesach - setkání pro všechny generace
Úterý 26. března v 16 hod., Bílkova ul.

»Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma...« (Jan 2,13). Ježíšova pašije a jeho vzkříšení jsou spojení s židovským »Svátkem nekvašených chlebů«. Poslední setkání dětí před velikonočními prázdninami v úterý 26. března se bude věnovat tomuto židovskému svátku a příběhu o vycházení Izraelitů z Egypta. Dozvíme se také něco o tom, jak se Pesach dodnes slaví v židovských rodinách při společné večeři. K posezení kolem »sederové mísy« zveme kromě děti také dospělé členy a přátele sboru do Bílkovy ulice.

 

»Petřík« - rodinná bohoslužba na velikonoční pondělí
1. dubna v 9.30 hodin v Masarykově domově

Jako v každém roce zveme ve velikonoční pondělí na bohoslužbu pro všechny generace do Masarykova domova (Smetanova 1284). Seznamíme se tentokrát s velikonočním kohoutem Petříkem. Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění a hledání vájec na zahradě.

 

Rozhovor s Biblí: Úterý 16. dubna v 16 hod.

Na další rozhovor s Biblí zveme všechny zájemce v úterý 16. dubna v 16 hod. do modlitebny v Bílkově ulici.

 

Bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně (VP) a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

24. března - Květná neděle 
   se sborovým shromážděním
   kázání: Židům 12,1-3
28. března, 18 hod. - Zelený čtvrtek (VP)
   kázání: Lukáš 22,39-46
29. března, 9:30 hod. - Velký pátek (VP)
   kázání: Marek 15,20-39 (VP)
31. března - Boží hod velikonoční  
   kázání: 1. Korintským 15,50-58
1. dubna - Velikonoční kohout Petřík
   rodinná bohoslužba na velikonoční pondělí
   v sále Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Buďme spolu v Žirovnici
31. května - 2. června

Od pátku 31. května odpoledne do neděle 2._června zveme členy a přátele sboru na společný pobyt pro všechny generace do Žirovnice. Ubytování většinou v_dvoulůžových a třílůžkových pokojích bude stát 390_Kč za noc a osobu. Vedle společného programu (pobožnosti, společná nedělní bohoslužba, tématická přednáška a_rozhovor, program pro děti) bude spousta času a příležitostí k_seznámení nebo k_rozhovorům. Abychom mohli včas plánovat přidělení pokojů, prosíme o_přihlášení do 14. dubna na tabor@evangnet.cz nebo telefonicky (770_679_912). Uveďte prosím jméno, kontakt, počet osob, požadavek na pokoje.

 

Seniorátní mládež: Filmový maraton
22.-24. března v Kaplicích

Seniorátní mládež v jihočeském seniorátu ČCE zve 22.- 24. března na další akce pro mládež a všechny kdo se za mládež považují. Tentokrát to bude filmový maraton a uskuteční se v Kaplici. Více na webové stránce jihoceska-mladez.webnode.cz/

 

Sbírka na podporu »Adopce na dálku«

Farní sbor ČCE v Táboře se řadu let účastní programu »Adopce na dálku«, který v České republice založila a organizuje Římskokatolická arcidiecesní charita Praha. Sbor v současné době podporuje dva chlapce z Běloruska - Timofeje (10 let) a Mikitu (14 let). Podpora sboru (současně kolem 14.000 Kč za rok) slouží především k nákladům spojeným se vdzěláním. Zprávy, fotografie a překlady dopisů chlapců jsou k nahlédnutí na nástěnce v předsíně modlitebny. Prosíme členy a přátele sboru o finanční podporu tohoto projektu.