2. neděle v adventu

06.12.2020 00:00
 

Advent a Vánoce

Podle platných nařízení vlády už nejsou bohoslužby omezeny počtem účastníků, ale pouze kapacitou prostorů. Lze obsadit vždy jen 30% míst k sezení.

V adventní době a mezi roky se bohoslužby budou konat v Bílkově ulici 963/3. Svátečné bohoslužby na Štědrý den 24. 12., na Boží hod (25. 12.) a na druhý vánoční svátek (26.12.) se budou konat v Masarykově domově (Smetanova 1284).

Adventní dopis (pdf)

 

Zkoušky na vánoční divadlo

Jako v každém roce děti sboru představí 26. prosincec v rámci rodinné bohoslužby novou vánoční divadelní hru. Ještě hledáme děti, které mají chuť se připojit. Zkoušky se budou konat v každou sobotu od 14,30 do 16 hod. v Masarykově domově. Generální zkouška proběhne ve středu 23. prosince v 9 hod.

 

Táborská ekuména

Na přelomu roku vás zveme  na řadu ekumenických setkání:

Předání Betlémského světla
24. prosince v 9.30 hodin

Žižkovo náměstí
Promluva: Milan Let (Církev bratrská)

Novoroční ekumenická bohoslužba
1. ledna v 16,30 hodin

Modlitebna Církve bratrské, Bechyňská 2
Promluva: Kamila Magdalena Lukasová (Církev československá husitská)

Ekumenická modlitba
Sobota 13 ledna v 17 hodin

Společné setkání táborských křesťanů v navaznosti na
Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů
Masarykův domov, Smetanova 1284
 

Bohoslužby

13. prosince - 3. neděle adventní
   kázání: Matouš 11,2-10
20. prosince - 4. neděle adventní
   kázání: Lukáš 1,39-56

24. prosince, 16 hod. - Štědrý večer
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově, Smetanova 1284
25. prosince - Hod Boží vánoční (s vysluhováním Večeře Páně)
   v Masarykově domově, Smetanova 1284
   kázání: Jan 1,1-5.9-14
26. prosince - Druhý vánoční svátek
   rodinná bohoslužba s vánoční divadelní hrou
   v Masarykově domově, Smetanova 1284

27. prosince - Den evangelisty Jana
   kázání: Jan 21,20-24
31. prosince, 17 hod. - Na Starý rok (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 12,35-40
1. ledna - Na Nový rok (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 6,36