17. neděle po Trojici

13.10.2019 00:00
 

Během týdne 13.-19. října 2019

pondělí v 16 hod. - setkání školních dětí
úterý v 17 hod. - rozhovor s Biblí
středa v 15.30 hod. - setkání mladších dětí

 

Změna: příští bohoslužba se křtem
neděle 20. října v Masarykově domově

V příští neděli 20. října bude v bohoslužbě pokřtěna Linda Lange. Shromáždění se bude konat v sále Masarykova domova (Smetana 1284). Kázat bude farář Jaroslav Vokoun (České Budějovice). Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění.

 

Setkání dětí v pondělí a ve středu v Bílkově ulici

V novém školním roce se konají zase pravidelná setkání školních děti na faře, Bílkova 3. Poznáváme napínavé biblické příběhy, zpíváme, hrajeme hry a vyrábíme zajímavé věci. Scházíme se každé pondělí v 16 hodin. Mladší děti a mamínky scházejí se pod vedením Štěpánky Fojtů každou středu v 15.30 hodin v Bílkově.

 

Rozhovor s Biblí: každý úterý v 17 hodin v Bílkově 3

V centru pravidelných biblických hodin v Táboře je od podzimu kniha Žalmů. Scházíme se každý úterý v 17 hod. v Bílkově ulici. Další zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou.

 

Coena v Táboře

COENA - evangelická liturgická iniciative
Celodenní konference v pátek 25. října v Táboře

COENA, evangelická liturgická iniciativa, zve na již druhý letošní studijní den, který v pátek 25. října 2019 proběhne v Táboře. Hlavním tématem setkání bude téma uvedení do křesťanského života. Bude se v této souvislosti diskutovat o křtu, konfirmaci a večeři Páně. Do rozhovoru uvede Marek Lukášek (ČCE Český Brod) reflexí přípravy, realizace a recepce nové křtitelnice v českobrodském kostele Nejsv. Trojice. Vedle toho Martin Grombiřík seznámí s tzv. finskou interpretací Martina Luthera a jejím dopadem na lutherskou identitu a ekumenické rozhovory. Setkání proběhne v prostorách bývalého augustiniánského kláštera (nám. Mikuláše z Husi 44) v Táboře. Eucharistická bohoslužba v 17.30 hod. pak v kostele sv. Filipa a Jakuba (Pod Kotnovem). Setkání začíná v 9 hod. a je otevřené pro všechny zájemce.

více informací

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

20. října - 18. neděle po Trojici
   kázání: prof. Jaroslav Vokoun, České Budějovice
27. října - 19. neděle po Trojici
   kázání: Jan 5,1-16
3. listopadu - 20. neděle po Trojici
   s přijímáním svaté Večeře Páně
   kázání: Marek 2,23-28
10. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku
   kázání: Lukáš 18,1-8
17. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: Jeremjáš 8,4-7
24. listopadu - Památka zemřelých
   kázání: Marek 13,31-37