13. neděle po Trojici

15.09.2019 00:00
 

Během týdne 15.-21. září 2019

pondělí v 16 hod. - setkání školních dětí
úterý v 17 hod. - rozhovor s Biblí
středa v 16 hod. - setkání mladších dětí
sobota v 7.30 hod. sborový výlet do Rakouska

 

Setkání dětí v pondělí a ve středu

V novém školním roce začíná opět pravidelná setkání školních děti na faře v Bílkově. Poznáváme napínavé biblické příběhy, zazpíváme si písně, zahrajeme si hry a společně budemě vyrábět zajímavé věci. Sejdeme se každé pondělí v 16 hodin.

Jako loni se budou mladší děti a mamínky se scházet pod vedením Štěpánky Fojtů každou středu od 16 do 17 hod. v Bílkově.

 

Rozhovor s Biblí: každý úterý v 17 hodin v Bílkově 3

V centru pravidelných biblických hodin v Táboře bude od podzimu kniha Žalmů. Tématem naších setkání bude mj.
- Žaltář jako zpěvník a modlitebník Božího lidu, jeho vznik a vývoj
- Poetické texty ve Starém Zákoně
- Žalmy v osobní modlitbě a v bohoslužbě církve
- Zhudebnění žalmů v různých dobách, také s ohledem na vznikající nový evangelický zpěvník
- Teologická témata: chvála a nářek, moudrost, stvoření, zákon, spravedlnost, pomsta, pokání...
Scházíme se každý úterý v 17 hod. v Bílkově ulici. Další zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast bude určitě přínosná, ale ne podmínkou.
 

Sborový výlet do Rakouska
Sobota 21. září (odjezd 7.30 hod.)

Cílem našeho podzimního sborového výletu v sobotu 21. září bude bývalý koncentrační tábor Mauthausen v Rakousku. Na cestě se zastavíme také v sídle evangelické diakonii v Gallneukirchenu a v našem partnerském sboru Gmünd-Waidhofen. Budeme jezdit osobními auty. Proto potřebujeme vědět přesně, kolik osob pojede. Prosíme všichni zájemci, aby se hlásili co nejdříve.
 

Výlet s dětmi v sobotu 28. září na Kozí Hrádek

V sobotu 28. září vyrazíme na další výlet s dětmi, tentokrát na Kozí Hrádek. Zahrajeme si hry a dáme si společný oběd. Sejdeme se v 9.30 hodin před vlakovým nádražím. Návrat bude kolem 18 hodin. S sebou vezmeme oblečení na pobyt venku, svačinu, mísku na jídlo a lžíci. Prosíme, potvrďte svoji účast, abychom věděli, kolik nás bude: Christof Lange, telefon: 770 679 912, mail: tabor@evangnet.cz

 

Díkůvzdání s Františkem
Neděle 6. října v 9:30 hod. v Masarykově domově

Na neděli Díkůvzdání zveme opět na bohoslužbu pro všechny generace do sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Tématem bude: František z Assisi a Boží stvoření. Kdo chce, může přívezt plody ze zahrady nebo i potraviny z obchodů. Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění.

 

Aleš Slavík (70)
Výstava v Augustiniánském klášteře

V prostoru Galerie Amit Husitského muzea v Táboře (Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44) probíhá do 28. října výstava z děl táborského malíře Aleše Slavíka, který se podílel na vybavení naší modlitebny v Bílkově ulici. Výstava je otevřená úterý do neděle 10-12 hod. a 12.30-17 hod.

 

Dekret kutnohorský a majestát Rudolfa II.
Čtvrtek 26. září v Augustiniánském klášteře

Česká křesťanská akademie v Táboře zve na další akci ve spolupráci s Husitském muzeu v Táboře. Prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, Th.D. připomíná dva osudové "devítkové" dokumenty českých dějin: Dekret kutnohorský (1409) a majestát Rudolfa II. (1609). Přednáška se koná ve čtvrtek 26. září v 17 hodin v přednáškovém sálu Augustiniánského kláštera, nám. Mikuláše z Husi 44.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

22. září - 14. neděle po Trojici
   kázání: 1. Tesalonickým 1,2-10
29. září - Den archanděla Michaela a všech andělů
   kázání: Lukáš 10,17-20
6. října - Díkůvzdání za úrodu
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově (Smetana 1284)
13. října - 17. neděle po Trojici
   kázání: Jan 9,35-41
20. října - 18. neděle po Trojici
   kázání: prof. Jaroslav Vokoun, České Budějovice
27. října - 19. neděle po Trojici
   kázání: Jan 5,1-16
3. listopadu - 20. neděle po Trojici
   s přijímáním svaté Večeře Páně
   kázání: Marek 2,23-28
10. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku
   kázání: Lukáš 18,1-8
17. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: Jeremjáš 8,4-7
24. listopadu - Památka zemřelých
   kázání: Marek 13,31-37