Čtvrtá adventní neděle

22.12.2019 00:00
 

Předání betlémského světla
24. prosince v 9.30 hodin na Žižkově nám.

Na ekumenické setkání při předání betlémského světla zvou křesťanské církve v Táboře zítra v 9.30 hod. na Žižkovo náměstí. Promluví farářka Kamila Magdalena Lukasová (Církev československá husitská).


Rodinná bohoslužba s vánoční divadelní hrou
26. prosince v 9.30 hodin v Masarykově domově

Novou divadelní hru s titulem »Betlémští muzikanti« představí děti sboru v rámci rodinné bohoslužby 26. prosince v 9.30 hodin v Masarykově domově. Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění.
 

Evangelické vánoční bohoslužby v Táboře

Ozdoba svaté noci - 24. prosince 16 hod.
Rodinná bohoslužba na Štědrý večer
v modlitebně, Bílkova 3

Boží Hod vánoční - 25. prosince 9.30 hod.
v modlitebně, Bílkova 3

Betlémští muzikanti - 26. prosince 9.30 hod.
Rodinná bohoslužba s vánoční divadelní hrou
v Masarykově domově, Smetanova 1284
 

Táborská ekuména - křesťanské církve v Táboře zvou:

Předání betlémského světla

  24. prosince, 9.30 hod.
  Žižkovo náměstí
  Promluva: Kamila Magdalena Lukasová
  (Církev československá husitská)

Novoroční ekumenická bohoslužba

  1. ledna, 16 hod.
  Nemocnice Tábor, zasedací místnost (Budova C, 2. patro)
  Promluva: Christof Lange
  (Českobratrská církev evangelická)

Alianční týden modliteb

  Sobota 11. ledna, 16.30 hod.
  Modlitebna Církve bratrské, Bechyňská 2
  Promluva: Marek Jonáš
  (Církev adventistů sedmého dne)

Týden modliteb za jednotu křesťanů

  Sobota 25. ledna, 16.30 hod.
  Sakristie klášterního kostela, nám. Mikuláše z Husi
  Promluva: P. Michal Pulec
  (Římskokatolická církev)
 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

24. prosince v 16 hod. - Štědrý večer
   rodinná bohoslužba »Ozdoba svaté noci«
25. prosince - Hod Boží vánoční (s vysluhováním VP)
   kázání: Galatským 4,4-7
26. prosince - Druhý vánoční svátek 
   rodinná bohoslužba s vánoční divadelní hrou
   »Betlémští muzikanti«
29. prosince - Neděle po Vánocích
   kázání: Izajáš 49,13-16
31. prosince v 17 hod. - Na Starý rok (s vysluhováním VP)
   kázání: Židům 13,8-9b
1. ledna - Na Nový rok (s vysluhováním VP)
   kázání: Marek 9,24b
5. ledna - 2. neděle po Vánocích
   kázání: Zdeněk Beneš
12. ledna - 1. neděle po Zjevení
   kázání: Izajáš 42,1-9
19. ledna - 2. neděle po Zjevení
   kázání: Židům 12,12-25
26. ledna - 3. neděle po Zjevení
   kázání: Jaroslav Pechar
2. února - Poslední neděle po Zjevení (s vysluhováním VP)
   kázání: Petr Brodský
9. února - Neděle Septuagesimae
   kázání: Římanům 9,14-24
16. února - Neděle Sexagesimae
   kázání: Skutky apoštolů 16,9-15
23. února - Neděle Estomihi
   kázání: Izajáš 58,1-9a
26. února v 18 hod. - Popeleční středa
   kázání: Exodus 32,1-6.15-20