Estomihi

23.02.2020 00:00
 

Během týdne 23.-29. února

pondělí v 16 hod. - setkání školních dětí
středa v 16 hod. - setkání mladších dětí
středa, 18 hod. - bohoslužba na popeleční středu

 

Bohoslužba na Popeleční středu
Středa 26. února v 18 hodin

Místo biblických hodin se v tomto týdnu sejdeme na Popeleční středu. Tento den zahajuje v křesťanských církvích 40tidenní postní dobu před Velikonocemi. Biblickým čtením, zpěvem a zamýšlením chceme se spolu vydat na cestu do Velikonoc.
 

Charlotta Garrigue Masaryková - Američanka, která se stala Češkou
Pátek 28. února v 18 hod. v Masarykově domově

Na konci února zvou Husitské muzeum v Táboře a Farní sbor ČCE s podporou města Sezimovo Ústí na divadelní představení o manželce prvního československého prezidenta. do Masarykova domova (Smetanova 1284). Komponovaný pořad z dopisů a vzpomínek Charlotty a Alice, bude provázený lidovými písněmi a hudbou. Účinkuje umělecká skupina České duše:

Marie Neudorflová - režie, příběhy
Eva Novotná - čtení dopisů Charlotty
Lenka Veselá - čtení dopisů Alice
Robert Střihavka, člen symfonického orchestru ND - viola
Tomáš Kolařík, člen symfonického orchestru ND - housle
Jaroslava Kretschmerová, členka Divadla Ypsilon - zpěv
Jaroslava Kopecká - zpěv
Jana Veselá - zpěv

Vstupné je 100 Kč (80 Kč za studující a důchodce)

 

Výroční sborové shromáždění
Neděle, 29. března 2020, v 9:30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží výroční sborové shromáždění, 29. března v 9,30 hodin, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme.

 

Sborová rodinná rekreace
8.-10. května v Dobronicích

Zveme všechny členy a přátele sboru na společný víkend na rekreační areál »Na Staré Papírně« v Dobronicích u Bechyně. Ubytování je možné ve stanech, apartmánech či chatkách. Cena za dospělého cca. 600 Kč. Závazně se prosím přihlašujte do konce února u Šimona Fojtů (tel. 777 609 746, simon.fojtu@gmail.com). Víc informaci o ubytování na www.nastarepapirne.com.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

26. února v 18 hod. - Popeleční středa  
   kázání: 2. Mojžíšova 32,1-6.15-20
1. března - Neděle Invocavit (s vysluhováním VP)
   kázání: Jakubův 1,12-18
8. března - Neděle Reminiscere
   kázání: Židům 11,8-10
15. března - Neděle Oculi
   kázání: 1. Královská 19,1-13a
22. března - Neděle Laetare
   kázání: Izajáš 54,7-10
29. března - Neděle Judica se sborovým shromážděním
   kázání: Židům 13,12-14
5. dubna - Květná neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Židům 12,1-3
9. dubna v 18 hod. - Zelený čtvrtek  
   kázání: Židům 2,10-18
10. dubna v 15 hod. - Velký pátek (s vysluhováním VP)
   kázání: Izajáš 52,13 - 53,12
12. dubna - Boží hod velikonoční (s vysluhováním VP)
   kázání: 1. Korintským 15,19-28
13. dubna - Velikonoční pondělí
   rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou
19. dubna - Neděle Quasimodogeniti
   kázání: Izajáš 40,26-31
26. dubna - Neděle Misericordias Domini
   kázání: Židům 13,20-21
3. května - Neděle Jubilate (s vysluhováním VP)
   kázání: Skutky apoštolů 17,22-34