Neděle Reminiscere

08.03.2020 00:00
 

Během týdne 8.-14. března

pondělí v 16 hod. - setkání školních dětí
úterý v 17 hod. - rozhovor s Biblí
středa v 16 hod. - setkání mladších dětí
pátek v 16,30 hod. - ekumenická křížová cesta v Klokotech

 

Pietní akt k uctění památky obětí holocaustu
dnes od 15 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba

Spolek Hadasa, Husitský muzeum a město Tábor dnes odpoledne zvou na Pietní akt k uctění památky obětí holocaustu do kostela sv. Filipa a Jakuba a na starý židovský hřbitov v Táboře. Vystoupí Ludmila a Eva Peřinovy s literárně hudebním pásmem ze vzpomínek Zuzany Růžičkové na Osvětim a básní dětí vězněných v Terezíně s užitím tradičních židovských melodií

 

Ekumenická postní křížová cesta
Pátek v 16,30 hodin v Klokotech

Pravidelně každý rok se křesťané v Táboře v postní době schází na ekumenické pobožnosti. V pátek 13. března zveme na ekumenickou křížovou cestu do areálu kostela v Klokotech. Se čtením biblických textů, zpěvem a modlitbami budeme sledovat zastavení Ježíšovy pašije. Sejdeme se v 16,30 hodin před vchodem do areálu.

 

Výroční sborové shromáždění
Neděle, 29. března 2020, v 9:30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží výroční sborové shromáždění, 29. března v 9,30 hodin, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme.

 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3

26. února v 18 hod. - Popeleční středa  
   kázání: 2. Mojžíšova 32,1-6.15-20
1. března - Neděle Invocavit (s vysluhováním VP)
   kázání: Jakubův 1,12-18
8. března - Neděle Reminiscere
   kázání: Židům 11,8-10
15. března - Neděle Oculi
   kázání: 1. Královská 19,1-13a
22. března - Neděle Laetare
   kázání: Izajáš 54,7-10
29. března - Neděle Judica se sborovým shromážděním
   kázání: Židům 13,12-14
5. dubna - Květná neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Židům 12,1-3
9. dubna v 18 hod. - Zelený čtvrtek  
   kázání: Židům 2,10-18
10. dubna v 15 hod. - Velký pátek (s vysluhováním VP)
   kázání: Izajáš 52,13 - 53,12
12. dubna - Boží hod velikonoční (s vysluhováním VP)
   kázání: 1. Korintským 15,19-28
13. dubna - Velikonoční pondělí
   rodinná bohoslužba s velikonoční divadelní hrou
19. dubna - Neděle Quasimodogeniti
   kázání: Izajáš 40,26-31
26. dubna - Neděle Misericordias Domini
   kázání: Židům 13,20-21
3. května - Neděle Jubilate (s vysluhováním VP)
   kázání: Skutky apoštolů 17,22-34
10. května - Neděle Cantate
   kázání: Zjevení 15,2-4
Čtvrtek 21. května v 18 hod. - Nanebevstoupení Páně
   společná bohoslužba se sborem Církve bratrské
   v modlitebně CB, Bechyňská 1636/2
17. května - Neděle Rogate
   kázání: 2. Mojžíšova 32,7-14
24. května - Neděle Exaudi
   kázání: Římanům 8,26-30
31. května - Svatodušní neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Římanům 8,1-11
7. června - Trojiční neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Zvonimír Šorm
14. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: 5. Mojžíšova 6,4-9
21. června - Závěr školního roku
   rodinná bohoslužba a letní slavnost
28. června - 3. neděle po Trojici
   kázání: Ezechiel 18,1-4.21-24.30-32
5. července - Cyril a Metoděj (s vysluhováním VP)
   kázání: Matouš 5,13-16