Členům a přátelům Farního sboru ČCE v Táboře

19.03.2020 00:00
 

Mílí bratři, milé sestry
a vážení přátelé evangelického sboru v Táboře,

během jednoho týdne rychle za sebou vstoupila v platnost řada vládních nařízení a rozhodnutí měst a obcí, která omezují velkou část veřejného života a pohyb soukromých osob na území ČR s cílem bránit dalšímu rozšíření nebezpečného koronaviru. Nouzový stav a další opatření státu staví také církve, ve kterých se konají nejrůznější setkání a veřejné akce, před otázku, jak na jedné straně omezit svou činnost, a jakým způsobem udržovat sborový život a komunikaci mezi členy na straně druhé.

Usnesení vlády z 15. března o zákazu pohybu osob sice ponechává ještě několik výjimek například pro individuální duchovní péči a sociální služby, dobrovolnické činnosti apod. Ale nechceme brát vládní opatření na lehkou váhu a chceme samozřejmě přispět k tomu, aby se dalšímu šíření viru efektivně zabránilo.

- Proto od příští neděle 22. března zrušíme do odvolání pravidelné bohoslužby v táborské modlitebně ČCE (Bílkova 3). Jako náhradu připraví kazatel nedělní zvěstování v jiné podobě (písemné kázání nebo audiozáznam), které zpřístupníme členům nebo jiným zájemcům přes e-mail, webovou stránku nebo poštou.

- Zrušeno bude také sborové shromáždění vyhlášené na 29. března. O náhradním termínu Vás budeme včas informovat. Připravené zprávy o sborovém životě zveřejníme na webové stránce sboru.

- Ostatní pravidelná setkání během týdne - skupiny pro děti a rozhovor s Biblí - zatím také odpadají, dokud se situace nevyjasní. Protože se zde scházíme v menším počtu a děti i dospělí se dobře znají, můžeme třeba časem uvažovat o jejich obnovení například po domácnostech, pokud o to účastníci (nebo rodiče) projeví zájem.

- Život kazatelských stanic bude pokračovat v rámci pastoračních návštěv o nedělích podle osobní domluvy. Ještě se dohodneme o tom, zda se můžeme sejít v domácnostech nebo na jiných místech.

- Intenzivně přemýšlíme o tom, jak bychom mohli letos spolu slavit Velikonoce. O těchto svátcích se nás obvykle schází více. V posledních letech na velikonoční pondělí vždy děti v rámci rodinné bohoslužby představovaly divadelní hru. Nelze očekávat, že současná omezení už budou do velikonočních svátků zrušena. Proto hledáme nějaký alternativní způsob, jak bychom mohli společně nebo na dálku slavit Velikonoce. Budeme Vás o tom informovat.

Vzhledem k tomu, že pravděpodobně nejde o omezení pouze na několik málo týdnů, ale o to, abychom dokázali v nových bezpečnostních opatřeních nějakou dobu vydržet, musíme najít jiné způsoby, jak umožnit členům účast na sborovém životě na dálku, aniž by riskovali nákazu virem. Nejvýznamnějším prostředníkem je k tomu telefon. Komunikační technika jako e-mail a webové stránky nám také mohou hodně pomoci při udržování kontaktů. Pokud patříte k těm, kdo potřebují praktickou pomoc s nákupy nebo i jinak, ozvěte se nám, prosím. Pokud byste chtěli sami někomu nabízet pomoc a nevěděli komu, ozvěte se též.

Modleme se za nemocné, za postižené v jiných zemích světa i za to, aby se infekce nepřenesla na místa, v nichž nelze zajistit ani hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život. S úctou přijímejme úsilí všech, kdo pečují o staré, slabé, bezbranné. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim dostatečně svou důvěru i své poděkování.

I když se v příštích týdnech nebudeme scházet ke společným bohoslužbám, nebude toto období časem bez Boha. Pokusme se současný čas omezení přijmout jako dar. Modleme se, čtěme Bibli - sami i s nejbližšími. Objevujme znovu Písmo a v něm sílu a naději.

 

V Táboře dne 19. března 2020

Se bratrským pozdravem

Zdeněk Beneš, kurátor sboru
Christof Lange, farář sboru