Pravidelné bohoslužby od 26. dubna

25.04.2020 11:11
 

PaškálNové zahájení pravidelných bohoslužeb

Vážení členové a přátelé táborského sboru ČCE,

od zítrejší neděle 26. dubna se budou opět konat pravidelné bohoslužby ve sídle sboru ČCE v Táboře. Zveme Vás zase každou neděli v 9,30 hod. do modlitebny v Bílkově ulici. Zítrejší shromáždění bude jen bohoslužba slova, o vysluhování Večeře Páně v nejbližší době se dohodneme zítra s účastníky. Zatím nemůžeme nabízet nedělní školu. Na přítomnost dětí v bohoslužbách budeme však brát ohled.

Podle nařízení vlády ČR z tohoto týdnu platí od 24. dubna 2020 pro účast na bohoslužbě tato pravidla:

  1. Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob.
  2. V modlitebně dodržují účastníci bohoslužby minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti.
  3. Účastníci bohoslužby si u vchodu do modlitebny povinně dezinfikují ruce.
  4. Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), vyjma okamžiku přijetí Večeře Páně.
  5. Vynechá se v rámci bohoslužby pozdravení pokoje a podání ruky při uvítání a rozloučení.
  6. Kazatel si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podávánímVečeře Páně a po něm.
  7. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).
  8. Přístup účastníků bohoslužby do dalších místností modlitebny nebude možné.
  9. Mimo bohoslužeb lze využít sál pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Maximálně přípustný počet účastníků se podle harmonogramu vlády ČR postupně zvyší (od 17. 5. na 30 osob a od 31. 5. na 50 osob). Vzhledem k tomu, že 15 osob je pouze o málo menší než byla běžná účast v posledních letech, neobáváme se, že účastníků bude moc. Plánujete-li zítra nebo o dalších nedělích přijít do shromáždění, bude však dobré, kdybyste nám poslali SMS nebo email. Rozesílání bohoslužebních listů emailem nebo poštou bude zatím pokračovat, dokud o ně bude zájem.

Zde si můžete stáhnout bohoslužebné listy z posledných nedělí a svátků:

 

O konání pravidelných setkání dětí a dospělých během týdne zatím neuvažujeme. Možná, že v souvislosti s plánovaným otvíráním škol zde vzniknou také nové možnosti.

Se srdečným pozdravem
Zdeněk Beneš, kurátor sboru
Christof Lange, farář sboru