Neděle Rogate

17.05.2020 00:00
 

Čvrtek 21. května, 18 hodin: Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek, 40 dnů po Velikonocích, oslavíme ve všech křesťanských církvích svátek Nanebevstoupení Páně. V modlitebně v Bílkově ulici začíná bohoslužba v 18 hod. Srdečně zveme.

 

Další sborové akce

Po znovuzahájení pravidelných bohoslužeb zveme Vás už také na další setkání během týdne a mimořádné sborové akce:

 • Úterý 26. května:
  Nové zahájení rozhovorů s Biblí
 • Sobota 6. června:
  Celodenní sborový výlet do Jistebnic
 • Pondělí 1. června:
  Nové zahájení setkání školních dětí
 • Pátek 12. června:
  Noc kostelů (změna termínu!)
  - program pro děti od 16 hod.
  - přednáška O. Soběslavského »Jan Žižka a Petr Chelčický«
 • Sobota 27. června:
  Odhálení pamětní desky »Boží bojovníci - 600 let«
 • Neděle 21. června:
  Rodinná bohoslužba na závěr školního roku
  a záhradní slavnost v Masarykově domově
 • Neděle 28. června:
  Sborové shromáždění v rámci bohoslužby
 

Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 3

Čtvrtek 21. května v 18 hod. - Nanebevstoupení Páně (s vysluhováním VP)
   kázání: Efezským 1,20b-23
24. května - Neděle Exaudi
   kázání: Římanům 8,26-30
31. května - Svatodušní neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Římanům 8,1-1
17. června - Trojiční neděle (s vysluhováním VP)
   kázání: Zvonimír Šorm
14. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: 5. Mojžíšova 6,4-9
21. června - Závěr školního roku
   rodinná bohoslužba a letní slavnost
28. června - 3. neděle po Trojici
   kázání: Ezechiel 18,1-4.21-24.30-32
5. července - Cyril a Metoděj (s vysluhováním VP)
   kázání: Matouš 5,13-16